tin mới nhất

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Lớp bồi dưỡng về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 13/09/2023 | 21:30  | Lượt xem: 383

Ngày 13/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Long Biên phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023, trong đó chuyên đề trọng tâm là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tới dự Lớp bồi dưỡng, đồng thời là báo cáo viên của lớp tập huấn có đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố. Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Long - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên; Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ quận...

Tham dự Lớp bồi dưỡng có các đồng chí là các đồng chí lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân khối hành chính sự nghiệp, 14 phường và các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận.

Tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Tạ Văn Dưỡng đã giới thiệu về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Luật gồm 6 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở).

Đồng chí nhấn mạnh các nội dung các cơ sở cần quan tâm, đó là: Nội dung phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCC,VC,NLĐ) được biết; nội dung CBCC,VC,NLĐ được bàn và quyết định; tổ chức Hội nghị CBCC,VC,NLĐ; nội dung CBCC,VC,NLĐ được tham gia ý kiến; nội dung CBCC,VC,NLĐ được kiểm tra, giám sát; tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; quyền và nghĩa vụ của CBCC, VC, NLĐ trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đặc biệt, đồng chí Tạ Văn Dưỡng dành thời gian giới thiệu sâu về Hội nghị CBCC,VC,NLĐ, cụ thể về thời gian, thành phần tham dự, đối tượng tham dự, nội dung hội nghị, chương trình hội nghị…

Thông qua Lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được trang bị thêm những kiến thức thông tin mới, nhất là cách thức tổ chức thực hiện để trong thời gian tới việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đạt hiệu quả tốt nhất và mong muốn mỗi cán bộ, đơn vị tham dự tập huấn sẽ về triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đảm bảo dân chủ ở cơ sở phải thực sự, thực chất, tránh dân chủ hình thức.

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng:

Đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ Thành phố truyền đạt các nội dung tại Lớp bồi dưỡng.