tin mới nhất

Thông báo Triệu tập thí sinh tham gia thi trình bày Đề án - kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên
Ngày đăng 14/09/2023 | 15:16  | Lượt xem: 74

Ngày 14/9/2023, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành thông báo số 17/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh tham gia thi trình bày Đề án - kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên

Căn cứ Kế hoạch của UBND quận Long Biên: số 271/KH-UBND ngày 09/6/2023 về việc tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên; số 318/KH-UBND ngày 21/7/2023 về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên;

Căn cứ Thông báo số 15/TB-HĐTT ngày 11/9/2023 của Hội đồng thi tuyển quận Long Biên về kết quả điểm bài thi viết - Kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên,

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN QUẬN LONG BIÊN

Triệu tập thí sinh: (Có danh sách kèm theo)

 

Tới tham gia thi trình bày Đề án - Kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên.

Thời gian: 07h30’ ngày 02/10/2022 (Thứ hai)

Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND quận Long Biên

(Số 01 phố Vạn Hạnh, Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội)

Lưu ý đối với thí sinh dự thi:

- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi tuyển trước 30 phút theo thời gian thi tuyển, mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ. Liên hệ Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển để hỗ trợ nhập dữ liệu trình bày Đề án vào máy tính tại địa điểm tổ chức thi tuyển. Chuẩn bị máy tính cá nhân để đấu nối thiết bị kỹ thuật trình chiếu trong trường hợp dữ liệu không tương thích với máy tính do Hội đồng thi chuẩn bị.

- Chuẩn bị 11 bản tóm tắt Đề án chuyển tới các thành viên Hội đồng trước khi trình bày Đề án./.

Thí sinh tải Thông báo triệu tập chi tiết tại đây!