tin mới nhất

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 32/2022 (Từ 08/8 đến ngày 14/8/2022)
Ngày đăng 05/08/2022 | 14:56  | Lượt xem: 143

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

(09/8)

Thứ ba

8h30

- Đ/c Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận

 

- Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

- Ban tiếp công dân và xử lý đơn thư Quận; Phó Chánh VPQU

+ Trụ sở Ban tiếp công dân (số 3 phố Vạn Hạnh)