Hoạt động các phường

Hội nghị cán bộ, công chức viên chức phường Thạch Bàn năm 2017
Ngày đăng 09/01/2017 | 17:43 PM  | Lượt xem: 2038

Nhằm đánh giá kết quả công tác của Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động từ đó tạo khí thế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong năm 2017, chiều ngày 05/01/2017, Thủ trưởng Cơ quan Phường Thạch Bàn phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động Phường Thạch Bàn năm 2017.

Đến dự Hội nghị đồng chí Phan Thị Thu Hằng – QUV, Chủ tịch liên đoàn lao động quận; các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động Quận; thủ trưởng và chủ tịch công đoàn của 13 phường trên địa bàn quận; đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Cảnh–QUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường, Thủ trưởng cơ quan, đồng chí Bùi Trí Đức – Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn Phường , cùng sự có mặt của 64 cán bộ, công chức, người lao động phường Thạch Bàn.         

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của cơ quan Phường Thạch Bàn; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2016; thông qua Quy chế dân chủ trong cơ quan phường Thạch Bàn; báo cáo kết quả thu – chi tài chính của Công đoàn năm 2016, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2017.

Trong năm qua, hoạt động của cơ quan và Công đoàn phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và của Liên đoàn Lao động quận Long Biên; chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường trong năm 2016. Trong đó, Công đoàn đã thể hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực.Năm 2016 triển khai thực hiện Nghị định định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Quy chế dân chủ cơ quan phường, Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2016; công đoàn phường đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan phường triển khai thực hiện đồng bộ, công khai dân chủ các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, tạo các điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động cơ quan phường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đã được thủ trưởng cơ quan và công đoàn phường phối hợp chăm lo, động viên kịp thời đến đời sống của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan như tổ chức đi thăm quan khen thưởng con đoàn viên công đoàn học giỏi, tiên tiến; hỗ trợ về kinh phí các ngày lễ tết, vv... với số tiền là gần 300 triệu đồng, đây là một lỗ lực lớn trong năm 2016. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan phường đã phát huy vai trò trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường; chúng ta có 17 phòng, ban ngành của Quận xếp loại thi đua từ 1 đến 3; phường chúng ta tiếp tục được Hội đồng thi đua khen thưởng phường xếp thứ 1/14 phường;  năm 2016 phường đã biểu dương khen thưởng  42  lượt cán bộ công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; để nghị UBND quận khen thưởng 39 lượt cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả Thủ tục hành chính, và tiếp công dân, giải quyết đơn thư). 8/33 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23/33 đồng chí hoàn  thành tốt nhiệm vụ, 02/33 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. cơ quan chúng ta có 40 đồng chí cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đạt "Lao động tiên tiến" tỷ lệ 97,56%; Có 03 cá nhân được UBND quận công nhận danh hiệu "người tốt việc tốt"; 01 cá nhân được UBND Thành phố tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt". Có 05 cá nhân được UBND quận công nhận danh hiệu "chiến sỹ thi đua cơ sở). UBND quận tặng giấy khen đối với 05 cá nhân tiêu biểu năm 2016. UBND Thành phố tặng bằng khen 01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phan Thị Thu Hằng – QUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận; đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2016, với nhiệm vụ năm 2017, đồng thời đề nghị cán bộ, công chức, viên chức phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng tâm hiệp lực trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đối với công tác công đoàn, trong thời gian tới cần có nhiều hoạt động thiết thực, thu hút được nhiều đoàn viên tham gia; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức; vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước;  cần quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích hợp pháp của các đoàn viên. Đồng thời đề nghị  tập thể cán bộ, công chức và người lao động của phường tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn phường đã khen thưởng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt Công đoàn năm 2016.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Đồng chí Phan Thị Thu Hằng – QUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - QUV, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan ký giao ước thi đua

Đ/c Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao thưởng đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ năm 2016