Hoạt động các phường

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bồ Đề tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII Nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Ngày đăng 10/01/2017 | 08:13 AM  | Lượt xem: 1608

Trong không khí phấn khởi tưng bừng chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Đinh Dậu, ngày 05, 06/01/2017, tại hội trường Trung tâm văn hóa thể thao phường diễn ra Đại hội đại biểu Hội CCB phường Bồ Đề lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Thược - Phó trưởng ban Tổ chức Hội CCB Thành phố Hà Nội, đồng chí Vũ Văn Cẩn - Chủ tịch hội CCB Quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề, các đồng chí Thường trực Hội CCB Quận, Chủ tịch hội CCB 13 phường trên địa bàn Quận,các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Ban chỉ huy công an, quân sự, các nhà trường, trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội, các đồng chí nguyên chủ tịch hội CCB Phường qua các thời kỳ, các đồng chí Bí thư chi bộ tổ dân phố và 150 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 30 chi hội CCB tổ dân phố và trên 900 hội viên Hội CCB phường.

Thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội CCB  phường báo cáo với Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ VI, mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội CCB phường khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Báo cáo trình tại Đại hội nêu rõ,Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị của phường và nhiệm vụ của Hội CCB Quận, hướng các hoạt động về Chi hội, tham gia thực hiện ngày càng có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng; bảo vệ và xây dựng Đảng, Chính quyền; giáo dục bồi dưỡng thanh niên; đấu tranh với các tệ nạn và tội phạm xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Hội cựu chiến binh Phường luôn coi trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng và tổ chức; Đến nay Hội đã có 965 hội viên, 30 chi hội CCB tổ dân phố và hiện có 60 hội viên CCB tham gia cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, MTTQ phường và các tổ dân phố. Hội đã luôn sâu sát, động viên hội viên phát huy truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ", rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, toàn tâm, toàn ý phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị công tác.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, các đồng chí CCB đã kiên định, vững vàng, luôn luôn tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta đề xướng, lãnh đạo; tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động và mọi âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; Các đồng chí đã góp sức trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo được sự đồng thuận của các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trong thời kỳ đổi mới; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội của Đảng bộ Phường; điển hình là đã có nhiều mô hình chi hội CCB làm tốt công tác quân sự địa phương, giữ gìn an ninh trật tự, công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, tích cực giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống của dân tộc; xây dựng gia đình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; thăm hỏi tặng quà các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ Tết, các hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm, với kinh phí từ 1 tỷ đến 1,9 tỷ đồng hàng năm; … Đó là những việc làm tình nghĩa, rất thiết thực của các chi hội CCB trên địa bàn phường được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao kết quả hoạt động của hội CCB phường nhiệm kỳ qua, Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5 năm liền đạt đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

Về công tác Hội CCB trong thời gian tới, đồng chí Bí thư nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của phong trào Hội CCB và hoạt động của tổ chức Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022  do Ban chấp hành Hội CCB Quận khóa VI đã trình tại Đại hội và nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất: Hội CCB phường tiếp tục bám sát những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận trong từng giai đoạn cụ thể, phát huy tiềm năng thế mạnh vốn có của Hội, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn nữa vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận, được cụ thể bằng  3 Chương trình toàn khoá của Quận uỷ. Chú trọng các nhiệm vụ bức xúc, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giải quyết các đơn thư khiếu nại của nhân dân, góp phần lập lại kỷ cương, làm lành mạnh xã hội. Cán bộ hội viên CCB Quận gương mẫu và đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện tốt quy chế nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ hai: Tiếp tục xây dựng tổ chức hội CCB thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn cơ sở. Tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và nhân dân. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp Chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và là cầu nối giữ Đảng với nhân dân góp phần thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân của Đảng và nhà nước ta; phát huy tốt vai trò của mình trong xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên.

Thứ ba: Các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt  Chỉ thị 16 của Thành uỷ, Nghị quyết số 09 -NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới"; tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của cựu chiến binh trong việc tham gia giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; góp phần bảo đảm sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ tư: Cán bộ hội viên, Hội CCB phường, phải luôn luôn đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu " diễn biến hoà bình " các quan điểm sai trái, phản động, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền, bảo vệ thành quả Cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Phường.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, lựa chọn và bầu được 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB phường nhiệm kỳ VII, bầu ra Thường vụ hội gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục được tín nhiệm tái cử chủ tịch Hội,  phó chủ tịch là đồng chí Tô Văn Khương, bầu 16 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội CCB Quận lần thứ IV. Có thể khẳng định tập thể Ban chấp hành, đoàn đại biểu đi dự Đại hội Quận mà Đại hội lựa chọn tiêu biểu cho khối đoàn kết, có phẩm chất đạo đức, có năng lực, có tinh thần quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có uy tín, có khả năng thu hút và tập hợp đông đảo hội viên tham gia vào công tác của hội./.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Các đại biểu viếng đài tưởng niệm

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đại hội

Đ/c Chủ tịch Hội CCB quận Long Biên tặng hoa chúc mừng đại hội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ và các đoàn thể phường tặng hoa chúc mừng đại hội

Phiên họp thứ nhất Hội CCB phường Bồ Đề khóa VII, NK 2017 -2022

Đ/c Chủ tịch Hội CCB phường khóa VII tặng quà các đồng chí nguyên ủy viên BCH Hội khóa VI

 

                                               Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB