Hoạt động các phường

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Thụy tổ chức kỳ họp thứ XII
Ngày đăng 10/01/2017 | 09:18 AM  | Lượt xem: 300

Sáng ngày 06/01/2017, tại hội trường nhà văn hóa phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UB MTTQ) phường Gia Thụy đã tổ chức Kỳ họp thứ XII để tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng động (TTND&GSĐTCCĐ) năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Dự kỳ họp có đồng chí Dương Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư  thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể của phường, các ông bà là thành viên UBMTTQ phường Khóa III, Thành viên Ban TTND-GSĐTCCĐ phường, các ông bà là Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Thị Huyền Linh - Chủ tịch UBMTTQ phường trình bày báo cáo kết quả công tác MTTQ, TTND& GSĐTCCĐ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật của  công tác MTTQ và TTND, GSĐTCCĐ trong năm 2016, đó là phối hợp  phát động phong tào thi đua, tổ chức  các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức Hội nghị nhân dân năm 2016, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng ĐSVH với chủ đề "Nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình văn hóa tại cộng đồng dân cư" gắn với "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân"; đặc biệt là UBMTTQ phường , các Ban CTMT đã tham gia tích cực các hoạt động phục vụ Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, tổ chức thực hiện quy trình 5 bước và 3 lần hiệp thương đúng quy định của pháp luật và có chất lượng cao, góp phần để cuộc bầu cử trên địa bàn phường thành công tốt đẹp. Hoạt động của Ban TTND &GSĐTCCĐ có nhiều đổi mới, tăng cường giám sát thực tế và thực hiện vận động tại chỗ bằng các biện bản vận động, giúp cho việc thực hiện 5 quy chế dân chủ ngày càng có nhiều kết quả bền vững, giảm thiểu các vụ tái pham và các điểm đen vi phạm TTĐT.

Báo cáo cũng  thẳng thắn nêu ra các tồn tại , hạn chế trong công tác MTTQ; TTND&GSĐTCCĐ trong năm qua và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Phát biểu tại kỳ họp, Đ/c Dương Thị Thìn - Phó chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên và Đ/c Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường đã thống nhất ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2016 của UBMTTQ, TTND&GSĐTCCĐ phường Gia Thụy đồng thời đề nghị UB MTTQ phường cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc; gắn nhiệm vụ của MTTQ với nhiệm vụ chung của toàn phường, phải chọn được những điểm trọng tâm, phát huy vai trò của MTTQ; nhất là vai trò  tuyên truyền vận động thực hiện 6 Quy chế dân chủ, thực hiện giám sát phản biện xã hội theo QĐ 217 ; QĐ 218 của Bộ Chính trị, giám sát chuyên đề về chính sách an sinh xã hội; cải cách hành chính, thực hiện Mô hình cơ quan điện tử, công tác khoán quản TTĐT, giám sát cán bộ công chức và đảng viên nơi cư trú, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền tốt hơn nữa; trong đó đặc biệt chú ý việc phát huy hiệu quả của sự phối hợp và phân công đồng bộ giữa HĐND, UBND với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể; Mặt khác phải chú trọng nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ.

Nhân dịp này, UB MTTQ phường đã tổ chức trao kỷ niệm chương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 03 đồng chí làm công tác mặt trận, khen thưởng 05 tập thể và 15 cá nhân đạt thành tích trong công tác MTTQ, TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2016.

Đ/c Dương Thị Thìn - PCT UB MTTQ quận Long Biên trao kỷ niệm chương cho các cá nhân

 

Đ/c Nguyễn Thành Biên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường trao thưởng cho các tập thể