Hoạt động các phường

Hội LHPN phường Bồ Đề tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đăng 19/06/2017 | 09:39 AM  | Lượt xem: 155

Sáng ngày 16/6/2017, tại hội trường Trung tâm VHTT phường Bồ Đề, Hội LHPN phường tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 .

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Lưu Thị Hà - QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Đảng ủy viên, chủ tịch Hội LHPN phường. Tham dự hội nghị còn có gần 300 các bác, các chị là chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó tổ phụ nữ và hội viên nòng cốt của các chi hội phụ nữ trực thuộc Hội LHPN phường Bồ Đề.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lưu Thị Hà - QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận khái quát tinhf hình Đại hội; những kết quả nổi bật của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là những điểm mới trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung.

Với mục tiêu: "Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; (2) Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; (3)Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Và 6 nhóm giải pháp lớn: (1) Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; (2) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; (3) Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ; (4) Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; (5) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; (6) Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp.

Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và hai cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang""Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thống nhất tập trung nguồn lực để thực hiện hai khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhằm tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn nắm vững những nội dung cơ bản, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội, vận dụng sáng tạo Nghị quyết góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn.