Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV và các Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác toàn khóa .
Ngày đăng 15/12/2020 | 16:07  | Lượt xem: 425

Thực hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết đại hội đảng các cấp, sáng ngày 12/12/2020 Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức quán triệt Nghị quyết  đại hội đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV và kế hoạch thực hiện các chương trình công tác của quận ủy trên địa bàn phường Sài Đồng.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ phường; các đồng chí là Trưởng, Phó các đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức người lao động đang công tác trong cơ quan phường, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ và trên 500 đảng viên thuộc các Chi bộ trong toàn Đảng bộ phường.

Đ/c Đặng Đức Cường - Bí thư Đảng ủy phường - quán triệt Nghị quyết và các kế hoạch thực hiện các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy

Hội nghị được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Bí thư quận ủy - Đường Hoài Nam ghi hình. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa III cơ bản được hoàn thành, trong đó 12/17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Long Biên đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu: Thu ngân sách hàng năm vượt so với dự toán Thành phố giao từ 5 - 10%Chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đạt từ 50% - 55% trên tổng chi ngân sáchTỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm: Từ 91% - 93%Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa hàng năm 83%; Số trường công lập thực hiện lộ trình chất lượng cao: 9 đơn vị; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến cuối năm 2025: 95%; Phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm ¾ số hộ nghèo (theo chuẩn mới) so với đầu năm 2021; 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được kiểm soát; Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%; Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 95%, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 80%, kết nạp đảng viên hàng năm từ 180 đến 200 đồng chí; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Sau phần quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ quận, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường triển khai các kế hoạch thực hiện các chương trình của Quận ủy, trong đó trọng tâm là 02 kế hoạch thực hiện Chương trình 01-CTr/QU “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”; và Kế hoạch xây dựng “Phường văn minh đô thị” gắn với “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh” trên địa bàn phường Sài Đồng giai đoạn 2020-2025. Các kế hoạch thực hiện chương trình công tác toàn khóa đã cụ thể hóa 02 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đã đề ra, trong đó đã xây dựng các chỉ tiêu và xác định lộ trình thực hiện trong 5 năm tới. 

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, các đại biểu tham gia đã tập trung nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các chương trình công tác toàn khóa.