Hoạt động các phường

Phường Phúc Đồng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV; triển khai 3 chương trình công tác toàn khoá của Quận uỷ
Ngày đăng 15/12/2020 | 16:07  | Lượt xem: 456

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/QU ngày 23/10/2020 của Quận uỷ Long Biên về Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và 03 chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 12/12/2020, tại hội trường tầng 1, tầng 2 nhà văn hoá phường, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV; triển khai 3 chương trình công tác toàn khoá của Quận uỷ và dự thảo kế hoạch của Đảng uỷ phường thực hiện 3 chương trình công tác của Quận uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quang Toản - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường thực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị, Bí thư chi bộ và gần 500 đảng viên của Đảng bộ phường, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng các đoàn thể chính trị không là đảng viên.

Ảnh: Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên đã phát biểu về các quan điểm chỉ đạo của Quận uỷ trong việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, 3 chương trình công tác toàn khoá của Quận uỷ và dự thảo các kế hoạch của Đảng uỷ phường thực hiện 3 Chương trình công tác của Quận uỷ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV qua màn hình trình chiếu: Kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Mục tiêu, phương hướng, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 02 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực. Đồng chí cũng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Những nội dung truyền tải tại hội nghị giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, đơn vị trong toàn Đảng bộ nắm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, từ đó làm công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa III cơ bản được hoàn thành, trong đó 12/17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Long Biên đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu: Thu ngân sách hàng năm vượt so với dự toán Thành phố giao từ 5 - 10%Chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đạt từ 50% - 55% trên tổng chi ngân sáchTỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm: Từ 91% - 93%Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa hàng năm 83%; Số trường công lập thực hiện lộ trình chất lượng cao: 9 đơn vị; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến cuối năm 2025: 95%; Phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm ¾ số hộ nghèo (theo chuẩn mới) so với đầu năm 2021; 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường được kiểm soát; Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%; Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 95%, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 80%, kết nạp đảng viên hàng năm từ 180 đến 200 đồng chí; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ảnh: Đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường quán triệt tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã quán triệt 03 Chương trình công tác của Quận uỷ: chương trình 01-CTr/QU về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”; Chương trình 02-CTr/QU “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn quận Long Biên - Một số giải pháp chủ yếu" và  triển khai chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn quận Long Biên".

Ảnh: Đ/c PBT, Chủ tịch UBND phường quán triệt dự thảo KH thực hiện CT 02,CT 03-Ctr/QU của ĐUP

Bám sát sự chỉ đạo của Quận uỷ và căn cứ 3 chương trình công tác của Quận uỷ, Đảng uỷ phường đã chủ động thành lập 03 tổ phụ trách xây dựng kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác của Quận uỷ giai đoạn 2020-2025 và thực hiện việc xây dựng Đề cương, xây dựng dự thảo kế hoạch và đã xin ý kiến Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Cấp uỷ các chi bộ và ý kiến phản biện của MTTQ, các đoàn thể phường, ý kiến của Đ/c Uỷ viên thường vụ Quận uỷ phụ trách phường. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đã quán triệt dự thảo Kế hoạch của Đảng uỷ phường thực hiện Chương trình số 01 về Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”. Đồng chí Nguyễn Quang Toản - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường quán triệt dự thảo Kế hoạch của Đảng uỷ phường về thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025”; Chương trình số 03-CTr/QU của Quận uỷ về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường’’ trên địa bàn phường Phúc Đồng giai đoạn 2020-2025. Đồng thời xin ý kiến của đại biểu dự hội nghị đóng góp vào dự thảo 3 kế hoạch của Đảng uỷ phường.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, các đại biểu tham gia đã tập trung nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các chương trình công tác toàn khóa.  Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên sẽ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thiết thực hiệu quả tại chi bộ, cơ quan đơn vị. Đây là yêu cầu đầu tiên để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 5 năm tới./.

Một số hình ảnh hội nghị:

Ảnh: Toàn cảnh hội trường tầng 2
Ảnh: Toàn cảnh hội trường tầng 1