Hoạt động các phường

Phường Việt Hưng: Quán triệt Nghị quyết Đại hội và 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 16/12/2020 | 13:57  | Lượt xem: 822

Ngày 15/12/2020, tại hội trường Trung tâm văn hóa phường, Đảng ủy phường Việt Hưng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội và 3 Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đinh Quang Luận - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường dự và chủ trì hội nghị; tham dự còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ; đảng viên, cán bộ, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ phường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên qua đĩa tài liệu do Ban Tuyên giáo quận ủy cung cấp. Những nội dung đồng chí Bí thư Quận ủy truyền tải tại hội nghị giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, đơn vị trong toàn Đảng bộ nắm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, từ đó làm công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tiếp theo đó, hội nghị được nghe đồng chí Đinh Quang Luận - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu của 3 Chương trình công tác toàn khóa của quận ủy và định hướng nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

- Chương trình số 01 - CTr/QU ngày 15/10/2020 của Quận ủy Long Biên về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020 - 2025”; Gồm 3 mục tiêu chung và 3 nhóm chỉ tiêu chủ yếu (với 19 chỉ tiêu cụ thể).

- Chương trình số 02 - CTr/QU ngày 15/10/2020 của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025”; Gồm 3 mục tiêu chung và 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu (với 32 chỉ tiêu cụ thể).

- Chương trình số 03 - CTr/QU ngày 15/10/2020 của Quận ủy Long Biên về “Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2020 - 2025”; Gồm 3 mục tiêu chung và 3 nhóm chỉ tiêu chủ yếu (với 14 chỉ tiêu cụ thể).

Các đại biểu tham gia học tập đã chú ý lắng nghe, nhận thức được những nội dung quan trọng của Nghị quyết và 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy giai đoạn 2020 - 2025; làm tiền đề để triển khai thực hiện tại Đảng bộ - HĐND - UBND - UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, chi bộ trực thuộc. Quyết tâm thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng quận Long Biên, Đảng bộ phường Việt Hưng đã đề ra.

Gia Thủy - VPĐU