Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày đăng 16/12/2020 | 13:57  | Lượt xem: 823

Ngày 15/12/2020, tại hội trường NVH, Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 03 Chương trình công tác toàn khóa của quận ủy và các Kế hoạch thực hiện 03 chương trình của đảng ủy phường.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – QUV, Bí thư đảng ủy phường; các đồng chí BCH đảng ủy, HĐND, các ngành, đoàn thể toàn thể cán bộ, công chức, cấp ủy các chi bộ và đảng viên thuộc toàn Đảng bộ phường; các đồng chí là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, phụ nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên không phải là đảng viên.

Phần thứ nhất, hội nghị đã được xem video của đồng chí Đường Hoài Nam - Thành ủy viên- Bí thư quận ủy Long Biên quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (do Ban tuyên giáo quận cung cấp). Những nội dung truyền tải tại hội nghị giúp các đồng chí nắm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, từ đó làm công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa III cơ bản được hoàn thành, trong đó 12/17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mứcNhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Long Biên đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 02 khâu đột phá và 12 chỉ tiêu chủ yếu cùng các giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện trên các lĩnh vực.…

Phần thứ hai của hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã quán triệt nội dung chương trình 01-CTr/QU “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập”;  nội dung Chương trình 02-CTr/QU “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn quận Long Biên; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025”, Chương trình 03-CTr/QU về “Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn quận Long Biên".

Đ/c Nguyễn Ngọc Phan – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã quán triệt 03 Chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phần thứ ba của hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực đảng ủy thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình 01-CTr/QU và đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình 02-CTr/QU, 03-CTr/QU của đảng ủy phường. Đảng ủy phường đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, trong các kế hoạch với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể nhằm hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu, mục tiêu giai đoạn 2020- 2025 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đảm bảo rõ việc, cụ thể tiến độ thực hiện. Tại hội nghị Đảng ủy phường đã xin ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị vào dự thảo các kế hoạch hành động.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực đảng ủy thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình 01-CTr/QU
Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình 02-CTr/QU, 03-CTr/QU của đảng ủy phường

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, các đại biểu tham gia đã tập trung nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các chương trình công tác toàn khóa của quận ủy và dự thảo kế hoạch của Đảng ủy phường thực hiện 03 chương trình công tác toàn khóa của quận. Từ đó, các đồng chí cán bộ, đảng viên kịp thời bổ sung công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, góp phần định hướng dư luận xã hội từ đó, góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, cụ thể là Nghị quyết của Đảng bộ quận, phường trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./.