Hoạt động các phường

Phường Thạch Bàn tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 27/06/2022 | 08:51  | Lượt xem: 195

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-UBND ngày 24/9/2021 của UBND quận Long Biên về việc hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn khi triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính hàng năm

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy Phường; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó bí thư Chủ tịch UBND Phường; lãnh đạo UBND Phường, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường; các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng chi hội đoàn thể, thành viên Ban thanh tra nhân nhân của 16 tổ dân phố và hơn 40 ông bà đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thường xuyên có giao dịch liên quan tới TTHC trên địa bàn phường. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND phường đồng chí Bùi Trí Đức - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường đã báo cáo đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH); an ninh quốc phòng (ANQP) 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; kết quả thực hiện một năm tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị; công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Đ/c Bùi Trí Đức-  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm; kết quả 01 năm triển khai tổ chức thí điểm mô hình CQĐT

Mục đích của cuộc đối thoại là kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn; tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường trong việc thực hiện công tác cải cách TTHC; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại UBND phường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương, những kết quả đạt được của phường trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP được giao, những thuận lợi, khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND phường để tạo sự đồng thuận của nhân dân; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất khối đại đoàn kết toàn dân.

Với tinh thần cởi mở, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi thẳng thắn cũng như phân tích những ưu điểm, tồn tại trong thực hiện các nhiệm chính trị của phường; công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại phường. Đã có 13 lượt ý kiến phát biểu với 22 câu hỏi liên quan đến vấn đề hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường về phát triển kinh tế; các ý kiến ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức UBND phường trong thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị, việc Chủ tịch UBND phường ủy quyền ký hồ sơ chứng thực cho công chức Tư pháp – Hộ tịch đã góp phần góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện dịch vụ công cho cá nhân tổ chức; tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Một số câu hỏi đặt ra liên quan đến hạ tầng đô thị, lĩnh vực địa chính, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thanh tra xây dựng, tư pháp đã được trực tiếp đồng chí Chủ tịch UBND phường và công chức chuyên môn có liên quan giải đáp.

Đại biểu dự Hội nghị phát biểu ý kiến 

Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu dự hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, phường sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Hoàn thành toàn diện các chi tiêu kinh tế xã hội năm 2022; duy trì thực hiện có hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục tăng cường đối thoại, trao đổi với người dân để giải quyết các vấn đề kiến nghị  liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng  phục vụ các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến đáp ứng mô hình điểm bộ phận Một cửa “Văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp” và mô hình Một cửa hiện đại./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Văn Thắng -Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường  thông báo nội dung, phương pháp cách thức đối thoại tại hội nghị

 Các đại biểu dự hội nghị