Hoạt động các phường

Phường Việt Hưng tổ chức sơ kết đánh giá 01 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 04/07/2022 | 15:59  | Lượt xem: 683

Thực hiện Nghị quyết số 97 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 123 của Quận ủy Long Biên, sáng ngày 28/6/2022, tại Hội trường, phường Việt Hưng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Quang Luận - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường; đồng chí Nguyễn Kim Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - UBND - UBMTTQ, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng CAP; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường, các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Giáp Thị Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND Phường thay mặt UBND phường báo cáo đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố, quận Long Biên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, công tác triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị của phường đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định: từ công tác rà soát cán bộ, công tác tuyên truyền, xây dựng và xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo quận, phường và cán bộ cơ sở đối với dự thảo quy chế hoạt động của UBND và phân công đội ngũ cán bộ công chức phường … đến việc thay đổi biển hiệu, biển tên chức danh cán bộ, công chức ….Qua đó, đã tạo sự đồng thuận và khí thế chung trong toàn phường, đặc biệt là trong ngày đầu ra mắt. 

Sau 1 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả nhất định, phát huy vai trò của CBCC phường trong thực thi công vụ, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, công tác phối hợp của UBND với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội ở phường khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị đạt yêu cầu đề ra. Về công tác cải cách các thủ tục hành chính, từ ngày 01/7/2021 đến nay, UBND phường đã chứng thực 2.302 hồ sơ; chứng thực chữ ký 910 trường hợp; trong đó việc Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với  chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận tại Bộ phận Một cửa đã giảm thời gian, nhận được sự hài lòng của công dân khi đến làm thủ tục tại phường; đồng thời, giúp lãnh đạo UBND phường giảm áp lực công việc và tăng đáng kể thời gian giải quyết các công việc khác.

Việc chuyển đổi công chức phường thành công chức thuộc chỉ tiêu biên chế của UBND quận đã tạo điều kiện cho công chức phường yên tâm công tác. Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND phường nêu cao tính chịu trách nhiệm trong công việc, thực hiện vai trò làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Đội ngũ CB - CCVC - NLĐ phường Việt Hưng

Theo mô hình chính quyền đô thị, mặc dù không tổ chức HĐND cấp phường nhưng quyền dân chủ và giám sát của người dân vẫn được bảo đảm bằng nhiều hình thức, như: Trên các phương tiện truyền thông, thông qua các cuộc họp tổ dân phố, giám sát của HĐND quận, giám sát của Ủy ban MTTQ và cộng đồng dân cư...Qua đó, đã phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giám sát và phản biện, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân.

Đ/c Nguyễn Kim Ánh - Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu, cơ sở tổ dân phố đều nhất trí với báo cáo đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và khẳng định thực hiện mô hình chính quyền đô thị nhằm mục đích hướng tới hoạt động bộ máy nhà nước tinh gọn, nhằm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân. Đồng thời đánh giá và khẳng định đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường đặc biệt là vai trò của các đồng chí lãnh đạo phường đã đoàn kết, thống nhất, đạt được nhiều kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội.

Đ/c Đinh Quang Luận - QUV, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã khẳng định những thay đổi qua gần một năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường trong cơ chế quản lý và sắp xếp đội ngũ công chức UBND phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường đã diễn ra thuận lợi, hiệu quả, được sự đồng thuận, tin tưởng của người dân vào những đổi mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền phường./.

Nguyễn Thị Thơm  - Văn phòng UBND Phường