Hoạt động các phường

Thượng Thanh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đánh giá 01 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Ngày đăng 06/07/2022 | 09:54  | Lượt xem: 652

Sáng ngày 05/7/2022, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy - UBND phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức quận ủy Long Biên; đồng chí Dương Đình Tình – QUV, Trưởng phòng Kinh tế quận; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Vũ Trọng Thư - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí lãnh đạo ĐU-UBND-UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy phường đã tập trung chỉ đạo UBND,MTTQ và các đoàn thể phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Chỉ đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng, (03/2/1930 - 03/2/2022). Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Triển khai kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và đợt 19/5 cho đảng viên. Chỉ đạo UBND xây dựng phương án thu ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách cho các ngành, đoàn thể phường năm 2022. Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường; tăng cường công tác tuyên truyền tiêm vắcxin phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo phân bổ. Tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên phường nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tổ chức thực hiện các bước về công tác cán bộ, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ diện BTV Quận ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm

Đồng chí Bùi Quang Cự - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội: thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố, quận Long Biên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, công tác triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị của phường đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định: từ công tác rà soát cán bộ, công tác tuyên truyền, xây dựng và xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo quận, phường và cán bộ cơ sở đối với dự thảo quy chế hoạt động của UBND và phân công đội ngũ cán bộ công chức phường … đến việc thay đổi biển hiệu, biển tên chức danh cán bộ, công chức ….Qua đó, đã tạo sự đồng thuận và khí thế chung trong toàn phường. Sau 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường đã đạt được những kết quả nhất định, phát huy vai trò của CBCC phường trong thực thi công vụ, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, công tác phối hợp của UBND với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội ở phường khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị đạt yêu cầu đề ra. Về công tác cải cách các thủ tục hành chính, từ ngày 01/7/2021 đến ngày 20/6/2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa phường là  13.530 (trong đó hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 là 1.025 hồ sơ); đã giải quyết: 13.530 hồ sơ trong đó sớm hạn: 865 hồ sơ; tỉ lệ hồ sơ sớm hạn (15%) tăng so với trước khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị; đối với hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính giải quyết nhanh gọn hơn. Việc Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với  chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận tại Bộ phận Một cửa đã giảm thời gian, nhận được sự hài lòng của công dân khi đến làm thủ tục tại phường; đồng thời, giúp lãnh đạo UBND phường giảm áp lực công việc và tăng đáng kể thời gian giải quyết các công việc khác. Việc chuyển đổi công chức phường thành công chức thuộc chỉ tiêu biên chế của UBND quận đã tạo điều kiện cho công chức phường yên tâm công tác. Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND phường nêu cao tính chịu trách nhiệm trong công việc, thực hiện vai trò làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Đ/c Bùi Quang Cự – Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phường Thượng Thanh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như kết quả 01 năm thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Đồng chí nhấn mạnh việc triển khai mô hình chính quyền đô thị tại quận Long Biên được thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, đúng quy định, trình tự theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Tổ chức bộ máy chính quyền tại các phường được tinh gọn nhưng vẫn được đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ quan hành chính phường đã tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa bàn trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước, nhưng vẫn bảo đảm quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân. Phương thức hoạt động của UBND thay đổi theo hướng tích cực góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Việc thay đổi phương thức hoạt động từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng đã tạo điều kiện cho chủ tịch chủ động hơn trong điều hành, giải quyết công việc của phường nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Quyền dân chủ và giám sát của nhân dân vẫn được đảm bảo, được tăng cường hơn bằng hình thức giám sát trực tiếp của Nhân dân hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức chính trị - xã hội.

Đ/c Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, thay mặt lãnh đạo địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kiến nghị thêm : sau khi sắp xếp theo mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy của UBND phường tinh gọn, ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của công chức phường khi được chuyển đổi từ công chức phường thành công chức thuộc quận. Tuy vậy đội ngũ cán bộ chuyên trách ở phường gồm các chức danh Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam… chưa được chuyển thành công chức cấp quận, do đó chưa đồng bộ, thống nhất quản lý biên chế cán bộ, công chức phường theo Nghị quyết số 97/2021/QH14 của Quốc hội.

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy – UBND phường đã khen thưởng cho 08 tập thể và 20 các nhân có thành tích trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Đ/c Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy trao thưởng cho các tập thể

Đ/c Dương Đình Tình - QUV, Trưởng phòng Kinh tế Quận trao thưởng cho các cá nhân

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy phường trao thưởng cho các cá nhân