Hoạt động các phường

Gia Thụy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 11/07/2022 | 15:57  | Lượt xem: 629

Sáng ngày 11/7/2022, tại hội trường nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự và làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng lý luận lịch sử đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Đại biểu phường có đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, cán bộ chủ chốt chưa phải là đảng viên, các đồng chí đảng viên tại các chi bộ trực thuộc và các đồng chí chưa tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức ngày 22/6/2022.

Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh Nghị quyết số 15 đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Đ/c Báo cáo viên truyền đạt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết

Mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: Nghị quyết 15 đã nêu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, qua việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy phường đề nghị các cấp ủy chi bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tổ dân phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò của từng đồng chí đảng viên trong tuyên truyền nội dung Nghị quyết và kết quả thực hiện.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị

Qua đó, nâng cao và thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Hà Nội trong những năm tới, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại," xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Đồng chí cũng nhấn mạnh, sau hội nghị, bám sát sự chỉ đạo của quận ủy, Đảng ủy phường sẽ tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng và lộ trình để thực hiện Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo bước chuyển biến rõ rệt về sự phát triển của Thủ đô.

Các đại biểu dự hội nghị