Hoạt động các phường

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Ngày đăng 16/08/2022 | 16:43  | Lượt xem: 547

Về Bồ Đề những ngày này, đi đâu cũng thấy không khí tưng bừng, phấn khởi của những hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngay từ đầu tháng 8, sau khi nhận được chỉ đạo của các cấp, Đảng ủy – UBND phường đã khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với chào mừng cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, trọng tâm hướng về cơ sở, đến được nhiều tầng lớp Nhân dân. Trong đó tập trung một số hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà quần chúng tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hoàn cảnh khó khăn; thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng.

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm mục đích biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc, khơi dậy khát vọng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng quê hương Bồ Đề, Long Biên phát triển.

Một số hoạt động nổi bật:

Trang trí trực quan trên các tuyến phố

Đoàn lãnh đạo Công an quận, phường tặng quà quần chúng tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Ngày hội văn hóa thể thao của Hội Phụ nữ phường chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

Ngày hội văn hóa thể thao tổ dân phố 12+15+16

Công an quận và UBND phường tổ chức giải bóng đá chào mừng

Ngày hội văn hóa thể thao phường

Hội nghị tuyên truyền công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội