Hoạt động các phường

Gia Thụy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 16/08/2022 | 16:44  | Lượt xem: 508

Sáng ngày 12/8/2022, tại hội trường nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên của các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường

Dự và làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc - Chuyên viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Đại biểu phường có đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí đảng viên các chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ phường và các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức chưa tham gia hội nghị học tập trực tuyến do Trung ương tổ chức.

Thực hiện kế hoạch số 126-KH/QU, ngày 18/7/2022 của Quận ủy Long Biên, trong 2 ngày 21-22/7/2022, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị trực tuyến để nghe Trung ương quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII tới các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó các ngành, đoàn thể, các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, công chức phường, toàn bộ đảng viên chi bộ công an và các nhà trường.

Triển khai kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 01/8/2022 của Đảng ủy phường Gia Thụy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền tới các đảng viên chưa tham gia học tập trong buổi ngày hôm trước và đảng viên tại các tổ dân phố.

Đ/c Báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản của các Nghị quyết

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức đã được nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Gắn với thực tiễn của phường, đồng chí báo cáo viên đã phân tích sâu và nhấn mạnh nội dung quan trọng trong nghị quyết số 18-/NQ-TW và nghị quyết số 21-NQ/TW, qua đó giúp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo kế hoạch của Đảng ủy phường, trong thời gian tới, Đảng ủy phường chỉ đạo, định hướng cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.