Hoạt động các phường

Thanh tra việc thực hiện công tác Quốc phòng địa phương theo Nghị định số 168 của Chính phủ tại phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 01/11/2022 | 13:51  | Lượt xem: 415

Thực hiện Quyết định thanh tra theo Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ, chiều ngày 27/10/2022, Đoàn thanh tra của quận long Biên đã tiến hành Thanh tra đối với UBND phường Ngọc Thụy về việc thực hiện công tác Quốc phòng địa phương theo Nghị định số 168.

Thành phần Đoàn Thanh tra có Thượng tá Vũ Thanh Quang – UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên làm Trưởng đoàn; các đồng chí Phó chánh thanh tra Nhà nước quận; Phó trưởng phòng VHTT, các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự quận. Phường Ngọc Thụy có đồng chí Hoàng văn Lực – PhóBbí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Trong Ban chỉ huy quân sự phường, công chức tài chính, văn hóa, chính sách và các bộ phận liên quan.

Đ/c Vũ Thanh Quang - UVBTV, CHT BCHQS quận, Trưởng đoàn Thanh tra chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, ThượngVũ Thanh Quang – UVBTV quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận, Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua nội dung tiến hành thanh tra đối với UBND phường Ngọc Thụy; phân công cho các đồng chí trong đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung theo Quyết định. Theo Quyết định được trao cho UBND phường ngày 11/10/2022, đối tượng thanh tra là UBND phường, BCH Quân sự phường; Bộ phận Tài chính – Kế toán, Bộ phận Văn hóa; Bộ phận chính sách. Đồng chí yêu cầu đoàn thanh tra cần thu thập đầy đủ tài liệu có liên quanthực hiện đúng nội dung theo kế hoạch; quá trình thanh tra bảo đảm nghiêm túc, khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế, thực trạng đơn vị, địa phương.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các loại sổ sách ghi chép, báo cáo về các hoạt động cho công tác quốc phòng tại địa phương 5 năm qua; nghe trực tiếp các ý kiến của công chức chuyên môn đại diện các bộ phận liên quan; kiểm tra trực tiếp đối với đội ngũ dân quân tự vệ trong thực hiện điều lệnh, điều lệ của DQTV.

Đoàn tiến hành kiểm tra

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Thanh Quang – UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận ghi nhận UBND phường đã nghiêm túc thực hiện quyết định thanh tra, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành thực hiện nghiêm các nội dung thanh tra, chỉ đạo các phòng, ban và sắp xếp thời gian, bố trí cán bộ tiếp đoàn thanh tra, chuẩn bị đầy đủ tài liệu cung cấp cho đoàn thanh tra theo yêu cầu.

Cùng với đó, Đoàn yêu cầu UBND phường cần tổ chức thực hiện một số nội dung như tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị định 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan đến nhiệm vụ QSQP địa phương; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm công tác QSQP địa phương đúng với Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện của cơ quan chuyên môn các cấp. Chỉ đạo Ban CHQS phường thực hiện tốt công tác tham mưu việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương, bổ sung hệ thống văn bản tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra hướng dẫn, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Đ/c Hoàng Văn Lực - PBTĐU, CT UBND phường phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn Thanh tra, đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường yêu cầu Ban chỉ huy quân sự phường, các đồng chí công chức chuyên môn được thanh tra tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả được; đồng thời, khắc phục, bổ sung ngay các hạn chế, thiếu sót, báo cáo kết quả về Ban Chỉ huy Quân sự phường để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân phường báo cáo Đoàn thanh tra theo quy định. Đồng thời, đề nghị Ban chỉ huy quân sự quận tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn để phường thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong thời gian tới./.

(Nguồn: BCHQS phường)