Hoạt động các phường

Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu phường Thượng Thanh đợt 2 năm 2022..
Ngày đăng 02/11/2022 | 20:28  | Lượt xem: 501

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên”.

Sáng ngày 02/11/2022, tại hội trường UBND phường, Ban Tuyên giáo Quận ủy cùng với Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cho đồng chí Bí thư Đảng ủy và và đồng chí Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh đợt 2 năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm Chính trị quận cùng các đồng chí cán bộ Ban Tuyên giáo quận ủy. Về phía đại biểu phường có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Vũ Trọng Thư - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường. Cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng các đoàn thể Chính trị xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng, trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố trên địa bàn phường.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm Chính trị quận phát biểu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý với hai đồng chí là Bí thư đảng ủy và Chủ tịch UBND phường. Mục đích của hội nghị nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu mỗi địa phương trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Đảng bộ quận Long Biên trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mở rộng dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò giám sát, tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với người đứng đầu địa phương trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời, thông qua việc lấy ý kiến rộng rãi, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp. Và việc khắc phục sau khi lấy ý kiến đợt 1 ngày 11/5/2022.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch UVTV, TBTG, Giám đốc trung tâm Chính trị quận phát biểu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý

Hội nghị bỏ phiếu đóng góp

Hội nghị đã tiến hành góp ý qua hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi các đại biểu tại hội nghị bỏ phiếu, ban kiểm phiếu đã kiểm số lượng phiếu phát ra – thu về, niêm phong và bàn giao cho Ban Tuyên giáo quận ủy để thực hiện công tác tổng hợp sau hội nghị./.