Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phối hợp xử lý và định hướng dư luận xã hội”
Ngày đăng 02/11/2022 | 20:32  | Lượt xem: 492

Chiều ngày 01/11/2022, tại phòng họp 1-UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phối hợp xử lý và định hướng dư luận xã hội” trên địa bàn.

Dự chỉ đạo có đồng chí Đinh Thị Việt Hà – Phó trưởng Ban tuyên giáo quận ủy; Cùng dự có các đồng chí Trưởng các đoàn thể phường; các đồng chí trong Tổ cộng tác viên Dư luận xã hội (DLXH) Phường. Đồng chí Nguyễn Viết Tấn – Phó bí thư đảng ủy phường và đồng chí Trương Phi Long – Đảng ủy viên, Bí thư đoàn thanh niên, Cán bộ Tuyên giáo đảng ủy, Tổ phó tổ DLXH phường đồng chủ trì Hội nghị.

Đ/c Đinh Thị Việt Hà - Phó trưởng BTGQU dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Trương Phi Long – Đảng ủy viên, Cán bộ Tuyên giáo đảng ủy, Tổ phó tổ DLXH phường trình bày đã nêu rõ: Trong những năm qua, xác định rõ tầm quan trọng, vai trò vị trí của công tác nắm bắt DLXH đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của phường; Đảng ủy phường đã chỉ đạo, định hướng triển khai công tác dư luận xã hội; Mạng lưới cộng tác viên từ phường đến các tổ dân phố thường xuyên được kiện toàn, phát triển, đảm bảo kịp thời, chất lượng. Tổ cộng tác viên DLXH của phường với 22 thành viên, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nắm bắt và phản ánh DLXH, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát; bên cạnh đó các thế lực thù địch phản động không ngừng chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình” và trước sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ; sự phát triển vượt bậc của Internet và các loại báo mạng điện tử. Công tác giám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội phản ánh được tổ DLXH quan tâm, chính vì vậy các vấn đề dân sinh bức xúc được nhanh chóng được khắc phục, tạo niềm tin đối với nhân dân trên địa bàn. Báo cáo đề dẫn cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác nắm bắt, phối hợp xử lý và định hướng DLXH của phường.

Đ/c Trương Phi Long - CBTG, Tổ phó tổ DLXH trình bày báo cáo đề dẫn

Tại Hội nghị có 09 ý kiến tham luận của các đồng chí cộng tác viên DLXH tại các tổ dân phố, các tổ chức chính trị xã hội phường. Các ý kiến tập trung đưa ra một số thực trạng tại tổ mình và trên địa bàn phường; đề xuất giải pháp, chia sẻ những kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phối hợp xử lý và định hướng dư luận xã hội.

Các ý kiến tham luận tại HN

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Thị Việt Hà – Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đánh giá cao những ý kiến tham luận, để công tác DLXH trên địa bàn phường tiếp tục đạt hiệu quả hơn nữa, đồng chí đề nghị các CTV DLXH phường và các tổ dân phố cần quan tâm thực hiện một số nội dung, cụ thể như:

- Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị cần xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác DLXH; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chính của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ dân phố.

- Tiếp tục đổi mới và huy động tối đa các kênh thông tin, tăng cường phản ánh, định hướng DLXH trong từng vấn đề. Chú trọng giải quyết, trả lời, định hướng dư luận xã hội. Tăng cường đối thoại, tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố trong công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ, các đoàn thể .

Đ/c Nguyễn Viết Tấn - PBTTTĐU kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Tấn – Phó bí thư thường trực đảng ủy phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến tham luận; đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, đồng thời định hướng một số vấn đề để các cộng tác viên DLXH quan tâm, nhằm nâng cao chất lượng nắm bắt, xử lý và định hướng DLXH trong thời gian tới. Theo đó các cộng tác viên DLXH cần bám sát vào các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của Thành phố, Quận, địa phương để nắm bắt tình hình và tăng cường công tác thông tin định hướng trở lại đối với Nhân dân.

(Nguồn: Tổ DLXH)