Hoạt động các phường

Quận ủy Long Biên lấy ý kiến góp ý đợt II/2022 về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tại phường Long Biên
Ngày đăng 07/11/2022 | 09:24  | Lượt xem: 426

Chiều ngày 4/11/2022, thực hiện Kế hoạch số 102-KH/QU ngày 11/02/2022 về việc “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị phường Long Biên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc TTCT Quận cùng các đồng chí clãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UVBTV, UVBCH, Cán bộ công chức, người lao động cơ quan phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT Quận phát biểu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý với đồng chí là Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường. Mục đích của hội nghị nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu mỗi địa phương trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Đảng bộ quận Long Biên trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mở rộng dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò giám sát, tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với người đứng đầu địa phương trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời, thông qua việc lấy ý kiến rộng rãi, nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp và việc khắc phục sau khi lấy ý kiến đợt 1 ngày 31/5/2022.

Hội nghị đã tiến hành góp ý qua hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi các đại biểu tại hội nghị bỏ phiếu, ban kiểm phiếu đã kiểm số lượng phiếu phát ra – thu về, niêm phong và bàn giao cho Ban Tuyên giáo Quận ủy để thực hiện công tác tổng hợp sau hội nghị.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo QU, Giám đốc TTCT Quận
phát biểu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý
Hội nghị tiến hành góp ý qua hình thức bỏ phiếu kín