Hoạt động các phường

Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu phường Ngọc Thụy đợt II năm 2022
Ngày đăng 14/11/2022 | 20:11  | Lượt xem: 198

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/QU Ban thường vụ Quận ủy về “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên”. Chiều ngày 07/11/2022, phường Ngọc Thụy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đợt II năm 2022.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy. Cùng dự có các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; trưởng các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận 26 tổ dân phố trên địa bàn phường.         

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVBTV, TBTG quận ủy phát biểu quán triệt và định hướng tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Thạch – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đã quán triệt mục đích, yêu cầu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý, nhằm phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp. Việc lấy ý kiến, góp ý đảm bảo dân chủ, công khai, trung thực, tránh hình thức, thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín

Kiểm đếm và niêm phong phiếu tại HN

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu phường Ngọc Thụy đợt II năm 2022 đã diễn ra đúng mục đích và yêu cầu đề ra. Việc kiểm đếm số lượng và niêm phong phiếu được thực hiện ngay tại hội nghị, với số phiếu phát ra bằng số phiếu thu về là 179/179 phiếu.

(Nguồn: VPĐU)