Hoạt động các phường

Hội nghị lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu phường Cự Khối đợt II năm 2022
Ngày đăng 14/11/2022 | 20:15  | Lượt xem: 181

Chiều ngày 08/11/2022, Ban Tuyên giáo Quận uỷ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Phường Cự Khối tổ chức Hội nghị “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu phường Cự Khối” đợt II năm 2022

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Uỷ viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên; đồng chí Lê Phương Chi - Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, cùng các đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Cự Khối, các đồng chí, cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận quán triệt mục đích, yêu cầu và định hướng việc lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long Biên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu mỗi địa phương trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; thông qua việc lấy ý kiến nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, để trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên và bộ tiêu chí chuyên nghiệp do Quận ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận định hướng tại hội nghị

Tại đợt II, Hội nghị thực hiện lấy ý kiến góp ý đối với  Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường và đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đại biểu bỏ phiếu

Sau khi các đại biểu tại hội nghị bỏ phiếu, ban kiểm phiếu đã kiểm số lượng phiếu phát ra - thu về, thực hiện việc niêm phong bàn giao cho Ban Tuyên giáo Quận ủy để tổng hợp, báo cáo Quận ủy./.