Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Đảng uỷ viên năm 2022
Ngày đăng 06/12/2022 | 11:21  | Lượt xem: 313

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/QU ngày 11/11/2020 của Quận uỷ Long Biên; Căn cứ Công văn số 1465-CV/QU ngày 27/10/2022 của Quận ủy Long Biên về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý.

Ngày 22/11/2022, tại phòng họp tầng 2, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Đảng uỷ viên năm 2022.Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Đ/c Bí thư Đảng ủy báo cáo kiểm điểm tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường năm 2022, trong đó nhấn mạnh các kết quả:

Công tác xây dựng Đảng: Chỉ đạo các chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên ngay từ đầu năm phù hợp với từng đồng chí; cử 11 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng, xem xét, đề nghị quận chuẩn y kết nạp 09/7 đảng viên mới đạt 128,57 % chỉ tiêu quận giao. Hướng dẫn các chi bộ rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; kết quả đã rà soát 471 đảng viên ở 11 chi bộ tổ dân phố; qua rà soát có 03 đảng viên cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ của chi bộ 5. Thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ diện BTV Quận uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; kiện toàn UVBCH, UVBTV Đảng uỷ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội Hội CCB, Đoàn thanh niên phường nhiệm kỳ 2022-2027; nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và nhân sự bầu Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025…

Công tác xây dựng chính quyền: Chỉ đạo UBND phường xây dựng các kế hoạch thực hiện chương trình công tác của Thành ủy, Quận uỷ, thực hiện chủ đề của Thành phố, Quận; Kế hoạch, chương trình công tác năm các lĩnh vực theo kế hoạch của UBND quận. Thực hiện tốt các tiêu chí mô hình chính quyền đô thị; Phối hợp tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân bàn các giải pháp xây dựng đời sống văn hoá với nội dung thực hiện tốt chủ đề năm của Quận. Tổ chức thành công hội nghị nhà chung cư lần đầu khu nhà ở xã hội Hope Residences. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ V. Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân khi triển khai áp dụng mô hình chính quyền đô thị gắn với đối thoại về cải cách thủ tục hành chính, đối thoại về công tác thanh niên. Các chỉ tiêu quận giao, 11/11 chỉ tiêu vượt và đạt (8 chỉ tiêu vượt, 03 chỉ tiêu đạt)…

Thực hiện chủ đề năm 2022: Thực hiện Chủ đề công tác của Thành phố năm 2022 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”: Đảng uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 115-KH/ĐU ngày 10/02/2022 về thực hiện Chủ đề công tác của Thành phố và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động khối đảng, đoàn thể, chính quyền và các chi bộ thực hiện; yêu cầu CBCCVC, người lao động thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử, nội quy cơ quan và quy chế làm việc của đơn vị và Quy định giảm họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị; chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện Chủ đề năm 2022 của quận: “Năm Dân vận khéo - trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”: Đảng uỷ phường đã xây dựng Kế hoạch số 111-KH/ĐU ngày 24/01/2022 về triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” và phát động phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 trên địa bàn phường. Kết quả đăng ký mô hình thi đua Dân vận khéo năm 2022: cấp quận đã có 24 tập thể, 03 cá nhân đăng ký mô hình thi đua. Lĩnh vực GPMB dự án đường 30m đã có thêm 07 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Vận động tang văn minh tiến bộ đã có 53/53 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt tỷ lệ 100%...

Trên cơ sở dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường năm 2022, các đồng chí Đảng uỷ viên, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường đã tham gia ý kiến đóng góp cho tập thể Ban chấp hành Đảng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 đã giải quyết được nhiều nội dung, công việc khó khăn, phức tạp, đồng thời đã đề cập những tồn tại về công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT… đề xuất một số biện pháp khắc phục trong năm 2023 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên đã đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường và nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế, yêu cầu các đồng chí Ủy viên thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các lĩnh vực để tồn tại phải khắc phục ngay; đồng thời đề nghị tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường sau hội nghị hoàn thiện lại báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành.

Kết quả đánh giá Đảng ủy viên phường năm 2022 có 02 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

]]>