Hoạt động các phường

Hội nghị Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Thụy năm 2022
Ngày đăng 10/12/2022 | 09:46  | Lượt xem: 333

Thực hiện Kế hoạch của Quận uỷ Long Biên về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Ngày 07/12/2022, tại phòng họp số 1-UBND phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Thụy tổ chức kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên năm 2022.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị quận; tham dự Hội nghị kiểm điểm có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường; đồng chí Thẩm Bá Phước – Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2022, trong đó tập trung kiểm sâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm năm 2022.

Báo cáo đã đánh giá cụ thể: Ngày từ đầu năm 2022, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề; xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chủ đề của Quận; thu ngân sách, thực hiện mô hình cơ quan điện tử, Chính quyền đô thị; bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện nội quy của cơ quan về giờ giấc làm việc; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội và quân sự địa phương. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc, bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022-2025; đại hội Hội CCB, Đoàn thanh niên, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn phường, nhiệm kỳ 2022-2028; chỉ đạo triển khai tổ chức tốt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác an sinh xã hội, quốc phòng địa phương và các nhiệm vụ khác. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra khuyết điểm, hạn chế của năm 2022, chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể và từng cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, đề ra các giải phắc khắc phục trong năm 2023.

Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường năm 2022, các đồng chí Đảng ủy viên dự Hội nghị đã tham gia ý kiến đóng góp cho tập thể Ban chấp hành Đảng bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022, đồng thời đề xuất một số biện pháp khắc phục trong năm 2023 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành thống nhất đề xuất Quận xếp loại: Tập thể Ban Chấp hành Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm chính trị quận đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường; sự tham gia đóng góp nghiêm túc, thẳng thắn của các đồng chí đảng ủy viên tham dự Hội nghị. Đồng chí đề nghị từng cá nhân tiếp tục kiểm điểm, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Đồng thời yêu cầu tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường sau hội nghị hoàn thiện báo cáo kiểm điểm.

Tại hội nghị kiểm điểm, các đồng chí trong Ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường đã tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Thông qua kiểm điểm, các ý kiến góp ý tại hội nghị đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó cá nhân mỗi đồng chí sẽ xây dựng kế hoạch, xác định các giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng ủy khẳng định những kết quả đạt được của Đảng bộ phường Ngọc Thụy trong năm 2022 là sự nỗ lực và vào cuộc của hệ thống chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2023 Đảng bộ phường tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả đánh giá tập thể đảng ủy, Ủy viên BTV, BCH đảng b phường năm 2022 có 03 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Nguồn:VPĐU)

]]>