Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Thượng Thanh triển khai kế hoạch ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Ngày đăng 04/01/2023 | 14:48  | Lượt xem: 409

Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/QU ngày 23/12/ 2022 của Quận ủy Long Biên; Công văn 324-CV/BTC ngày 28/12/2022 của Ban Tổ chức quận ủy về việc triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Ngay sau khi tập huấn xong, Đảng ủy phường Thượng Thanh đã triển khai và hướng dẫn các chi bộ lập danh sách đảng viên đồng thời hướng dẫn đảng viên để cài đặt phần mềm, việc cài đạt “Sổ tay đảng viên điện tử” gồm các thư mục như hồ sơ đảng viên, họp chi bộ, học tập nghị quyết... Mỗi đảng viên sẽ được cung cấp một tài khoản để truy cập “Sổ tay đảng viên điện tử” thông qua trang web trên máy tính hoặc tải ứng dụng trên điện thoại thông minh. Việc lập “Sổ tay đảng viên điện tử” là kênh thông tin chính thống, hấp dẫn và bổ ích đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong khai thác thông tin, học tập nghị quyết và sinh hoạt Đảng; giúp cấp ủy cấp trên có thể kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức cơ sở đảng cấp dưới; thay đổi tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ. “Sổ tay đảng viên điện tử” triển khai trong toàn Đảng bộ thành phố, được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt trên các web thông dụng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố, trung ương; là kênh thông tin chính thống, quan trọng của Đảng bộ thành phố để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố và quận; tổng hợp, cung cấp tin tức từ các kênh thông tin của Đảng, Nhà nước tới đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân nhằm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên. 

Đối với phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” là phần mềm chuyên biệt được thực hiện trong mạng diện rộng của Đảng nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng từ thành phố tới cấp ủy cơ sở, phối hợp với phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” triển khai các nhiệm vụ, thông tin tới chi bộ và đến từng đảng viên trong Đảng bộ thành phố Hà Nội; ứng dụng trong công tác quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ của ban tổ chức cấp ủy các cấp và cấp ủy cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, giảm thời gian đi lại giữa các đơn vị; là kênh thông tin, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống; hướng tới thực hiện số hóa các tài liệu, hồ sơ của đảng viên với độ an toàn bảo mật cao nhất.

Theo kế hoạch số 144-KH/QU ngày30/12/2022 của quận ủy, Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Quán triệt, triển khai việc cài đặt sổ tay đảng viên điện tử đến toàn thể đảng viên tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 01/2023.

- Thường xuyên cập nhật báo cáo tiến độ thực hiện về Văn phòng đảng ủy phường để tổng hợp báo cáo quận theo đúng tiến độ.

- Giao Đoàn thanh niên hướng dẫn giúp đảng viên các chi bộ cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, phấn đấu xong trước ngày 15/01/2023 đối với đảng viên đang  tham gia sinh hoạt.

Đảng ủy phường đã hoàn thành việc lập danh sách đảng viên, các chi bộ đã tiến hành cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử” trên các ứng dụng điện thoại di động (App Store và Google Play). Từ tháng 1/2023, các chi bộ đã đồng loạt triển khai thực hiện; quyết tâm phấn đấu thực hiện theo đúng tiến độ quận đề ra.

Hình ảnh triển khai tại Đảng ủy phường và các chi bộ :

 Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BTĐU triển khai tới các BTCB trực thuộc

Chi bộ trường THCS Thanh Am hướng dẫn đảng viên cài đặt sổ tay 

Chi bộ Trường Tiểu học Gia Quất quán triệt đảng viên cài đặt sổ tay

Trường Mầm non Ánh Sao hướng dẫn 100% đảng viên chi bộ cài đặt sổ tay