Hoạt động các phường

Phường Thạch Bàn: Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Ngày đăng 02/08/2012 | 00:00  | Lượt xem: 797

Sáng ngày 02/8/2012, UBND phối hợp với UB MTTQ phường Thạch Bàn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về luật khiếu nại, luật tố cáo.

 

Thực hiện hướng dẫn số 03 ngày 13/3/2012 của UB MTTQ quận Long Biên về Tổ chức thực hiện Đề án 02- 212: "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư". UB MTTQ phường Thạch Bàn đã xây dựng kế hoạch số 01 ngày 18/1/2012 của UB MTTQ phường Thạch Bàn v/v Tổ chức thực hiện Đề án 02- 212: "Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" trên địa bàn phường Thạch Bàn.

Đ/c Lã Thị Hương - PCT MTTQ phường

Sáng ngày 2/8/2012, UBND phối hợp với UB MTTQ phường Thạch Bàn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về luật khiếu nại, luật tố cáo. Tới dự hội nghị có các đ/c đại biểu Thành phố: Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến - Phó chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hà Nội - Báo cáo viên của hội nghị; đại biểu Quận: Đ/c Nguyễn Văn Nam - Phó Chánh Thanh tra quận Long Biên; Đại biểu Phường: Các Đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đ/c lãnh đạo UBND, các ông bà UV UB MTTQ phường, các đ/c trưởng phó các Ban ngành đoàn thể.

Đặc biệt còn có sự tham dự của các đ/c trong Ban hòa giải đơn thư, các đ/c BTCB, TT TDP, Ban công tác MT, chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội đoàn thể, các đ/c nhóm nòng cốt tuyên truyền trên địa bàn phường.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những công tác rất quan trọng ở địa phương góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn phường Thạch Bàn và việc đưa các kiến thức pháp luật đến cộng đồng dân cư nhằm giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa, giảm thiểu và hạn chế các vi phạm pháp luật đảm bảo trật tự an toàn xã hội là trong những chủ trương để thực hiện tốt đề án 02- 212 mà Quận và phường đã xây dựng và triển khai.

Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến - Phó CT Hội luật gia Thành phố

Tại hội nghị tuyên truyền, Luật sư Nguyễn Hồng Tuyến- Phó chủ tịch Hội luật gia Thành phố Hà Nội – Báo cáo viên đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của  Luật khiếu nại (gồm 7 chương, 70 điều) và Luật tố cáo (gồm 8 chương, 50 điều) theo Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2012.

Các đ/c tham dự hội nghị

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đặc biệt là nâng cao nhận thức trong nhân dân về các quyền và nghĩa vụ trong khiếu nại, tố cáo.