Hoạt động các phường

ĐẢNG UỶ PHƯỜNG LONG BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5
Ngày đăng 22/06/2012 | 00:00  | Lượt xem: 896

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” và sơ kết 5 năm thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của UBTVQH khoá XI về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

       Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Quận uỷ Long Biên, ngày 21/6/2012, Đảng ủy phường Long Biên  tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn" và sơ kết 5 năm thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của UBTVQH khoá XI về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Dự hội nghị có: Đồng chí Đặng Trung Thành – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, Nguyễn Ngọc Phan – Phó bí Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Ngô Văn Phách –  Đảng uỷ viên, Chủ tịch HĐND phường. Các đồng chí Đảng ủy viên, thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và trưởng ban công tác MTTQ các tổ dân phố.
Đảng uỷ phường đã tổ chức học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khoá IX, đề án số 16 của Thành uỷ Hà Nội về đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn đến HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện. Đảng uỷ, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể phường; kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hoá xã hội của phường đã đạt được nhiều thành tích. Về phát triển kinh tế tổng sản phẩm của địa phương tăng từ 15% đến 18%. Thu nhập phát triển bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước năm 2011, thu nhập bình quân 1.500.000 đồng/người/ tháng.
Sau 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa IX về "Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở". Đảng ủy – chính quyền – MTTQ và các đoàn thể chính trị có sự thay đổi tích cực trong phương thức điều hành và quá trình tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, tính chủ động ý thức trách nhiệm của cán bộ Đảng viên được nâng lên rõ rệt từng bước tạo hiệu quả công việc và cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác giai đoạn hiện nay, đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
Hội nghị có 6 ý kiến thảo luận các ý kiến tập trung tham gia đóng góp để nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ công chức, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Những ý kiến của các đại biểu đã được Đảng ủy, HĐND, UBND phường đánh giá cao và đây cũng là định hướng trong những năm tới của Đảng bộ phường Long Biên và đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường có ý kiến chỉ đạo như sau:
- Tiếp tục thực hiện chương trình 06-CTr/QU ngày 15/11/2010 của Quận uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2012.
- Phát huy dân chủ, đổi mới hình thức sinh hoạt, hoạt động hệ thống chính trị theo hướng thiết thực hiệu quả.

        - Tăng cường công tác tổ chức, thường xuyên củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.