Hoạt động các phường

Phường Việt Hưng tổ chức ngày gia đình Việt Nam
Ngày đăng 02/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1250

Sáng ngày 27/6/2012, UBND phường Việt Hưng đã tổ chức mitting kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Dân số thế giới 11/7, sơ kết công tác DS - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2012 và biểu phường các gia đình văn hóa tiêu biểu trong toàn phường.

 
 

Ngày 28 tháng 6 năm 2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Từ đó đến nay, Ngày gia đình Việt Nam đã trở thành ngày lễ để tôn vinh các gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; nhưng lớn hơn nữa, đó là ngày để mọi người trong gia đình dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc, cùng nhau vượt qua khó khăn, vất vả thường ngày để chung tay xây dựng mái ấm gia đình.
Phường Việt Hưng hiện có khoảng 3430 hộ gia đình, trong đó có nhiều gia đình của có 2 đến 3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, có truyền thống đoàn kết dân tộc, liên kết dòng họ, kính trọng người cao tuổi, người có uy tín trong dòng tộc, xóm phố. Cùng sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự hỗ trợ tích cực các ban, ngành, đoàn thể, các gia đình ở Việt Hưng đã và đang tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.  Nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ phát triển kinh tế hộ gia đình như chăn nuôi, sản xuất nhỏ, hay từ các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bên cạnh đó, các gia đình tại Việt Hưng còn quan tâm đến việc chăm lo, tập trung đầu tư cho con cái học hành; ngoài ra, họ còn giúp đỡ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tổ vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau khi ốm đau, hoạn nạn; qua đó đã xây dựng nên tinh thần đoàn kết ngày càng chặt chẽ trong sự phát triển của địa phương.
 
Tuy nhiên, công tác gia đình của Việt Hưng hiện nay đang có nhiều thách thức: Tỷ lệ sinh con thứ 3 ở một số TDP còn cao; TNXH là những tiềm ẩn và có nguy cơ cao đối với mỗi gia đình; nhiều vấn đề tiêu cực nổi lên từ gia đình và gia đình có dấu hiệu giảm sút các giá trị đạo đức truyền thống: Bạo lực gia đình còn tồn tại, ….
 
Trong những năm tới, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, thúc đẩy xã hội xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững", Công tác xây dựng gia đình phường Việt Hưng cần có một số nội dung và giải pháp trong thời gian tới như: củng cố ổn định gia đình trên cơ sở kế thừa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị gia đình của xã hội phát triển; phát triển kinh tế gia đình, tạo sự hạnh phúc gia đình bền vững; thực hiện mô hình gia đình ít con, nâng cao việc chăm sóc sức khỏe người dân; phòng chống bạo lực gia đình; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền với công tác gia đình, đồng thời bồi dưỡng kiến thức về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, để tăng cường sự bền vững cho gia đình, cần phải có sự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hỗ trợ cho công tác gia đình. Với mục tiêu của gia đình là: ổn định, củng cố và xây dựng theo tiêu chí ít con (mỗi cặp vợ chồng chỉ 1 hoặc 2 con), gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, mỗi gia đình là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội, trong thời gian tới Đảng ủy - HĐND - UBND tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng gia đình no ấm, coi việc đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển. Cùng đó, thực hiện tốt việc lồng ghép công tác gia đình với phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Coi việc chỉ đạo phát huy bản sắc văn hóa gia đình là vấn đề quan trọng trong công tác chỉ đạo xây dựng văn hóa. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, từ đó xây dựng sự bình đẳng tôn trọng nhau trong gia đình./.

  Giáp Thị Thanh Nhàn