Hoạt động các phường

HĐND phường Phúc Đồng tiếp xúc cử tri.
Ngày đăng 25/07/2012 | 00:00  | Lượt xem: 766

Ngày 19/7/2012, HĐND phường Phúc Đồng tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ IV.

              Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động của HĐND các cấp.

            Ngày 19/7/2012 Thường trực HĐND phối hợp với ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa II nhiệm kỳ 2011-2016.

            Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND, đồng chí Lương Hồng Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND, đồng chí Ngô Văn Hóa – Phó Chủ tịch HĐND, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ – HĐND – UBND – UB MTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội phường, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận các tổ dân phố và các ông bà Thành viên HĐND phường, về dự hội nghị còn có các ông bà đại diện cử tri các tổ dân phố trên địa bàn phường.

            Hội nghị được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND phường do đồng chí Ngô Văn Hóa – Phó Chủ tịch HĐND phường trình bày. Kỳ họp thứ 4 HĐND phường  bầu Chủ tịch UBND phường, đồng chí Lương Hồng Sinh Quyền Chủ tịch UBND phường trúng cử Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu 18/24 phiếu đạt 75%. Sơ kết hoạt động của HĐND-UBND phường 6 tháng đầu năm 2012. Kỳ họp thứ 4 HĐND phường đã Quyết nghị 7 Nghị quyết.

            Tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu của các cử tri, tập trung vào các vấn đề như : các dự án trên địa bàn phường, việc cải tạo các nhà văn hóa, đường phải đảm bảo chất lượng. Đề nghị HĐND phường kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã đề ra…vv.

            Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri đồng chí Lương Hồng Sinh – Chủ tịch UBND phường đã trao đổi làm rõ những ý kiến của cử tri như việc xây dựng các dự án cải tạo nâng cấp các tuyến ngõ;  việc xây dựng, cải tạo các nhà văn hóa Tổ 3 +1; Tổ 5+7 đang trong giai đoạn báo cáo, xin ý kiến của Quận...

            Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Chủ tịch HĐND phường đã lên tiếp thu các ý kiến của cử tri và đề nghị UBND - MTTQ, các ngành, đoàn thể, các cử tri dự hội nghị có trách nhiệm phối hợp, tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về kết quả kỳ họp thứ 4 và thực hiện tốt Nghị quyết HĐND phường.Giao cho các đại biểu HĐND, MTTQ, cử tri giám sát việc thực hiện Nghị quyết.