Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Giang Biên tổ chức tốt hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của ban thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Ngày đăng 28/06/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1135

Đảng ủy phường Giang Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của UBTVQH khóa XI

              Ngày 27/6/2012, tại Hội trường UBND, Đảng ủy phường Giang Biên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của UBTVQH khóa XI nhằm đánh giá kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ trên địa bàn phường. Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Phó Ban Dân vận Quận ủy Long Biên đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.

  

       Đồng chí : Dương Ngọc Dũng - Phó ban dân vận Quận ủy Long Biên

         Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện dân chủ trên địa bàn phường Giang Biên đã đạt được những kết quả nhất định, Ban chỉ đạo đã bám sát những nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 30-CT/TW và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở phường đã phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân trong việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, tăng cường đoàn kết, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, quan liêu, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ công chức toàn phường.

Qua thực hiện Pháp lệnh 34, người dân đã được chính quyền địa phương công khai đầy đủ 11 nội dung liên quan những chủ trương, chính sách, các nguồn đóng góp. Đặc biệt là công khai các chính sách trong công tác Giải phóng mặt bằng, nhân dân được bàn và quyết định nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày và thực hiện tốt vai trò giám sát cộng đồng. Qua đó đã tạo sự đồng thuận cao và người dân đã tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương như đóng góp kinh phí đổ bê tông tuyến đường từ dốc chùa nối khu đô thị, đường dốc quán, khu di tích đình và chùa trên địa bàn, kinh phí đóng góp trên một tỷ đồng.

Có thể khẳng định, thông qua việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ, mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Thể hiện rõ nhất ở sự phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động thực hiện các chương trình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tăng cường kiểm tra hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức. Từ việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, UBND phường đã có nhiều thay đổi trong phong cách, lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, khắc phục được tình trạng quan liêu, mệnh lệnh, vi phạm dân chủ. Đời sống ở khu dân cư ngày càng gắn bó, tính tự quản của cộng đồng ngày càng cao, huy động được sức mạnh của nhân dân để phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng đi vào nền nếp, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân.

Trong thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ, phối hợp chặt chẽ giữa BCĐ thực hiện QCDC, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc triển khai, xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện các luật như luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, Luật khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, chính quyền….Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; công khai minh bạch các nguồn thu trong nhân dân, thực hiện tốt công tác Giải phóng mặt bằng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác kiểm tra, giám sát…/.

                                                                                          Ngô Hằng - CB VHTT