Hoạt động các phường

Chi hội Luật gia phường Đức Giang sơ kết 6 tháng đầu năm 2012
Ngày đăng 08/08/2012 | 00:00  | Lượt xem: 985

Chiều ngày 07/8/2012, Chi hội luật gia phường Đức Giang tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012 tại phòng họp UBND phường.

             Tham dự hội nghị có đồng chí  Đỗ Trọng Đắc - Trưởng ban tuyên giáo, Phó chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Phó chủ tịch UBND phường - Chi hội trưởng chi hội luật gia cùng 11 đồng chí hội viên chi hội Luật gia phường Đức Giang.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Phó chủ tịch UBND phường - Chi hội trưởng chi hội Luật gia báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2012; các hội viên trong chi hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến bàn các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

(Đ.c Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND - Chi hội trưởng chi hội luật gia báo cáo sơ kết)

6 tháng đầu năm 2012, Chi hội luật gia phường Đức Giang đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính sách pháp luật, bàn hành, sửa đổi quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở; phối hợp tốt với mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể phường thực hiện tốt việc tham gia giám sát thi hành pháp luật. Thường xuyên tư vấn, trợ giúp pháp lý trên địa bàn phường đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó các hội viên luôn chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật mới ban hành, nâng cao kiến thức pháp luật với thực tế; gắn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn từ khi mới phát sinh.

(Một buổi tư vấn pháp lý tại UBND phường)

Song song với các hoạt động tư vấn và trợ giúp pháp lý, Chi hội luật gia của phường đã tổ chức tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung tuyên truyền tập trung vào xây dựng văn minh đô thị, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, Luật phòng chống ma túy, chăm sóc bảo vệ trẻ em, Luật thanh tra, Luật khiếu nại tố cáo, Luật phòng chống bạo lực gia đình… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút hàng ngàn lượt người tham dự. Từ đầu năm 2012, Chi hội luật gia phường đã tiếp nhận và giải quyết thành công 12 đơn thư; trực tiếp tư vấn cho 38 trường hợp về các vấn đề liên quan đến hộ tịch, dân sự, hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng…. được nhân dân đồng tình ủng hộ.

(Hội viên phát biểu tại hội nghị sơ kết)

Phát huy kết quả đã đạt được, Chi hội luật gia phường Đức Giang  cũng đã xác định rõ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cụ thể:

- Tiếp tục kiện toàn chi hội, phát triển hội viên, tăng cường nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, hòa giải và tư vấn của hội viên

- Thường xuyên tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn phường

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND phường ban hành trong năm 2012

- Thường xuyên đổi mới các hình thức, phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phong phú, đa dạng hiệu quả, mở rộng đối tượng tuyên truyền; kịp thời tuyên truyền đến nhân dân các văn bản pháp luật mới bản hành  phục vụ nhiệm phụ chính trị của địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2008 - 2012

- Tổ chức tốt các buổi tư vấn đảm bảo chất lượng, giải quyết đơn thư theo yêu cầu của UBND phường.

Bằng các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình hoạt động cụ thể, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chắc chắn rằng hoạt động của Chi hội luật gia phường Đức Giang ngày càng hoạt động có hiệu quả, là địa chỉ tin cậy để tư vấn, giải quyết, hỗ trợ pháp lý một cách thiết thực nhất cho nhân dân trên địa bàn phường Đức Giang./.