Hoạt động các phường

Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBND phường Sài Đồng.
Ngày đăng 10/08/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1062

Ngày 7/8/2012 UBND phường Sài Đồng được trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tại phường phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008


       Ngày 7/8/2012 UBND phường Sài Đồng được trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tại phường phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

 

 

 

 

            Thực hiện kế hoạch đánh giá giám sát định kỳ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TVCN ISO 9001:2008 tại phường Sài Đồng. Ngày 7/8/2012 vừa qua, đoàn đánh giá thuộc Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert đã tiến hành kiểm tra đánh giá định kỳ việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại UBND phường Sài Đồng. Đoàn kiểm tra giám sát hệ thống thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực của UBND phường, đánh giá hoạt động 14 lĩnh vực của UBND phường Sài Đồng đã được cấp giấy chứng nhận và kiểm tra quá trình lưu trữ hồ sơ của các bộ phận thuộc UBND phường như bộ phận Một cửa, Tư Pháp, Địa Chính, LĐTBXH…..

 Sau một ngày làm việc khẩn trương, đoàn kiểm tra đánh giá định kỳ kết luận hệ thống quản lý chất lượng tại phường Sài Đồng phù hợp với  các tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trên 14 lĩnh vực đã được chứng nhận. UBND phường đã xây dựng tốt hệ thống quy trình, tài liệu theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội, làm tốt công tác đánh giá nội bộ, tổ chức thường xuyên các buổi họp giao ban đình kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số điểm không phù hợp (loại 2) và cần lưu ý tại trong việc rà soát lại các hồ sơ và lưu trữ hồ sơ một cách khoa học. Đoàn đánh giá đề nghị UBND phường Sài Đồng khắc phục điểm không phù hợp (loại 2) và các điểm lưu ý đoàn đánh giá đã chỉ ra, hoàn thiện hồ sơ đánh giá giám sát gửi về Trung tâm Quacert và chuẩn bị tốt các nguồn lực phục vụ cho công tác đánh giá chứng nhận và đánh giá mở rộng hệ thống dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2013.

                                                                                                         Đàm Thị Nga