Hoạt động các phường

Chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 13/09/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1125

Ngọc Lâm tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và trách nhiệm của các ngành quản lý liên quan.

  Tiếp tục thực hiện Chương trình 07/CT-QU ngày 15/11/2010 của Quận ủy Long biên về việc "tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với nâng cao chất lượng xây dựng TDP văn hóa". UBND phường  chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các TDP, đội bảo vệ chuyên trách TTĐT,
bằng nhiều biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đô thị , trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cá biệt...tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời còn là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của phường trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

  " Để giữ gìn trật tự đô thị, điều quan trọng nhất đó là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tới từng người dân. Song song với công tác tuyên truyền, phường đã triển khai những việc làm cụ thể như: tổ chức ký cam kết tự dọn dẹp, tháo dỡ lều bạt, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo và hàng hóa chiếm dụng vỉa hè lòng đường, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, ra quân làm tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải vào các buổi sáng thứ 7 hàng  tuần.... để từng bước nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa văn minh đô thị, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện sắp xếp, chỉnh trang đô thị, nhất là văn hóa sinh hoạt, kinh doanh..."

  Tại buổi họp giao ban ngày 8/9 vừa qua, đ/c Nguyễn Văn Tuấn- chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo các đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố, đài truyền thanh phường đẩy mạnh công tác tuyền truyền, giáo dục, vận động các hộ kinh doanh nêu cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, tích cực xây dựng cảnh quan đô thị Xanh – Sạch – Đẹp. Bên cạnh đó UBND phường cũng chỉ đạo bố trí lực lượng công an, thanh tra đô thị phối hợp với đội trật tự đô thị của phường thường xuyên kiểm tra, tiến hành xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

Một số hình ảnh của tổ công tác xử lý vi phạm.

Đội trật tự đô thị đang thực hiện việc tháo dỡ biển hiệu vi phạm