Hoạt động các phường

Ra quân xử lý bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn phường Sài Đồng
Ngày đăng 24/10/2012 | 00:00  | Lượt xem: 935

Trong 2 ngày 20/10 và 21/10/2012 UBND phường Sài Đồng đã tập trung cao điểm tổ chức chiến dịch ra quân xóa bỏ quảng cáo rao vặt trái phép phát sinh trên địa bàn phường.

Thực hiện công văn số 1752/UBND-VHTT ngày 9/10/2012 của UBND Quận Long Biên V/v tăng cưởng quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn Quận Long Biên.

Qua khảo sát thực tế trên địa bàn phường Sài Đồng tình hình quảng cáo rao vặt trong những tháng vừa qua có chiều hướng phát sinh. Để lập lại trật tự trong quảng cáo rao vặt UBND phường đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tới các tổ dân phố thực hiện xóa bỏ quảng cáo rao vặt.

Đài truyền thanh phường đã tăng cường tuyên truyền vận động các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn bóc, xóa, tháo dỡ quảng cáo rao vặt không đúng quy định. Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt, đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể và tổ dân phố xóa bỏ 512 quảng cáo rao vặt, chỉnh trang nhà, hè, ngõ, phố. Ban VHTT đã tiến hành khảo sát và lập danh sách các số điện thoại vi phạm trong quảng cáo rao vặt gửi về phòng VHTT Quận để đề nghị các cơ quan chức năng xử lý.

Công tác quản lý các hoạt động quảng cáo rao vặt là một trong những nội dung thực hiện chương trình 07 của Quận ủy vể nâng cao chất lượng xây dựng tổ dân phố văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Trong thời gian tới các ban ngành đoàn thể cùng các tổ dân phố sẽ tiếp tục  tập trung tuần tra, phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi quảng cáo rao vặt trái phép gửi về UBND phường để xử lý nhằm đảm bảo bộ mặt đô thị Xanh – Sạch – Đẹp./.