Hoạt động các phường

Phường Việt Hưng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2010 - 2012 và bầu cử Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố nhiệm kỳ 2012 - 2015
Ngày đăng 03/12/2012 | 00:00  | Lượt xem: 818

Trong 2 ngày 01/12 và 02/12/2012 trên địa bàn phường Việt Hưng các tổ dân phố đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2012 và bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2012 - 2015

           Nhiệm kỳ 2010 - 2012, các tổ dân phố phường Việt Hưng phối hợp với các ngành, đoàn thể của phường hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quận giao về kinh tế - xã hội, thu ngân sách Nhà nước. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, đô thị, hạ tầng kỹ thuật được phân cấp tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - xã hội, tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện Chương trình 07 của Quận ủy Long Biên về "Tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị"… được các tổ dân phố phối hợp thực hiện tốt. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. An ninh quốc phòng được giữ vững, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn kịp thời (không có các tụ điểm phức tạp về TNXH), năm 2012 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,8%/ tổng số hộ.

 

 Các đại biểu dự hội nghị tại TDP số 2 - phường Việt Hưng

Tại hội nghị này, các tổ dân phố đã tiến hành bầu cử Tổ trường, tổ phó tổ dân phố, nhiệm kỳ 2012 - 2015, quy trình bầu cử được tiến hành theo đúng Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT - CP - Uỷ ban TWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Thông tư số 04/2012/TT - BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố cũng như Hướng dẫn số 1827/HDLT ngày 19/10/2012 của UBND - UBMTTQ quận Long Biên về Hướng dẫn bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trên địa bàn Quận nhiệm kỳ 2012 - 2015. 

Cuộc bầu cử lần này được đông đảo các hộ dân trên địa bàn phường Việt Hưng tham gia hưởng ứng, các hộ dân đã thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ TDP, tự mình bầu ra người có đủ năng lực, uy tín, đại diện cho người dân trong tổ đảm đương những công việc thường xuyên góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng ngay tại cơ sở.

           Với sự chuẩn bị chu đáo ngay từ khâu hiệp thương của Ban công tác Mặt trận, sự chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ đã làm cho ngày bầu cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2012-2015 trên địa bàn phường thực sự như một ngày hội, đạt được kết quả tốt.

          Các cử tri đã bầu ra 12 tổ trưởng, 12 tổ phó TDP nhiệm kỳ 2012-2015, trong đó có 9/12 đồng chí tái nhiệm./.