Hoạt động các phường

Phường Thạch Bàn: Kỳ họp thứ X của Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 30/06/2020 | 07:34  | Lượt xem: 621

Sáng ngày 26/6/2020, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân phường, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Thạch Bàn khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ X

Dự kỳ họp có đồng chí Tăng Quang Huy - QUV, Bí thư Quận đoàn Long Biên; đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Đoàn Anh Thư – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường và các ông (bà) Chủ tịch UBMTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội phường; cán bộ công chức phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác mặt trận của 15 tổ dân phố và đại diện Ban Giám hiệu các trường học công lập trên địa bàn phường và

Sau 01 buổi sáng làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ Kỳ họp thứ X, Hội đồng nhân dân phường khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp các đại biểu Hội đồng nhân dân phường thảo luận, phân tích, đánh giá và thông qua các báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trước họp thứ X; thông báo công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQ phường 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri về các nội dung như: quản lý trận tự đô thị, vệ sinh môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phường.

Trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường và kết quả thảo luận tại phiên chất vấn, Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách phường năm 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thu Ngần - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các đoàn thể phường, các tổ dân phố tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân phường thông qua; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 về trước ngày 31/10/2020. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND phường đã thông qua góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xã hội của phường trong năm 2020./.

Một số hình ảnh tại kỳ họp 

Đ/c Lê Minh  Tiến - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường thông qua các Báo cáo, Tờ trình của UBND phường trình kỳ tại kỳ họp HĐND phường

Các đại biểu dự kỳ họp thứ X- HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021