Hoạt động các phường

HĐND phường Thượng Thanh tổ chức thành công kỳ họp thứ X
Ngày đăng 03/07/2020 | 13:54  | Lượt xem: 534

Chiều ngày 30/06/2020, HĐND phường Thượng Thanh đã tổ chức kỳ họp thứ X nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng đầu năm, quyết định một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020.

Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Minh Khôi – Phó trưởng ban pháp chế HĐND quận; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể; các cán bộ chuyên môn; các ông bà Đại biểu HĐND phường; Bí thư chi bộ, tổ trưởng một số tổ dân phố trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ X HĐND phường

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; báo cáo tình hình thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của HĐND phường; báo cáo về công tác xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ X HĐND phường; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND phường và các tờ trình của HĐND, UBND phường trình HĐND phê chuẩn.

Đ/c Trần Thị Thanh Hồng - PCT UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-ANQP 6 tháng đầu năm

Tại phần chất vấn, thảo luận, đã có 06 ý kiến chất vấn của các ông bà đại biểu HĐND phường về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản…Trả lời chất vấn của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã báo cáo làm rõ hơn một số kết quả nổi bật phường đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2020 trên các lĩnh vực; đồng thời trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ X cũng như các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp này.

Đ/c Hoàng Văn Lực - PBTĐU, Chủ tịch UBND phường trả lời ý kiến của cử tri và các ông bà đại biểu HĐND phường

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, các ông bà đại biểu HĐND đánh giá cao phần trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND phường cũng như kết quả phường đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2020, đồng thời nhất trí với các báo cáo và tờ trình của HĐND, UBND trình tại kỳ họp.

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BTĐU, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận các ý kiến của các ông bà đại biểu HĐND phường. Trong 06 tháng cuối năm, Thường trực HĐND phường sẽ tập trung giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và đại biểu phát biểu tại kỳ họp; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được giao năm 2020.

Sau hơn 04 giờ làm việc, kỳ họp thứ X HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghiên cứu, thông qua 05 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết về việc hoàn trả tiền bồi thường, hỗ trợ công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường 5 kéo dài đoạn Cầu chui – Đông Trù – Phương Trạch – Bắc Thăng Long Thành phố Hà Nội theo kết luận của Thanh tra Chính phủ; Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách phường năm 2020; Nghị quyết về việc chấp nhận đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND phường Thượng Thanh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Phương. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng để HĐND và UBND phường làm căn cứ, triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được giao năm 2020.