Hoạt động các phường

Kỳ họp thứ X - HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 03/07/2020 | 13:54  | Lượt xem: 559

Sáng ngày 26/6/2020, HĐND phường Giang Biên tổ chức kỳ họp thứ X nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về hoạt động của HĐND và UBND phường 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Dự kỳ họp có đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường; các ông (bà) Đại biểu HĐND phường khóa III; Thường trực Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường; các đồng chí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng 17 tổ dân phố; Hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn phường.

(Kỳ họp thứ X - HĐND phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2020)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại các buổi TXCT trước kỳ họp thứ X.

(Đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Phó chủ tịch UBND phường báo cáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng  đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020)
(Đồng chí Đoàn Văn Tình - Phó chủ tịch UBND phường báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm)
(Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch HĐND phường báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020)
(Đồng chí Nguyễn Công Đức - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Giang Biên về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp)
(Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường phường báo cáo công tác xây dựng chính quyền của MTTQ phường Giang Biên)

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ X - HĐND phường khóa III (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận kỹ và đóng góp nhiều ý kiến xác thực, cụ thể đối với các Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019; Báo cáo của Uỷ ban MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đặc biệt HĐND đã dành thời gian tập trung bàn sâu về nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

(Đại biểu HĐND có ý kiến phát biểu tại hội nghị)

Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách phường năm 2019.

Hội đồng nhân dân phường Giang Biên kêu gọi các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường nỗ lực thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường năm 2020.

(Đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao kết quả phường Biên Giang đã đạt được trong 6 tháng đầu năm)

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Xuân Hùng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao kết quả phường Biên Giang đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, cùng với cả nước, phường ta đã cơ bản kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân, đồng thời chỉ đạo HĐND phường tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, không ngừng đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò giám sát của các Đại biểu HĐND phường để hoạt động của HĐND phường ngày càng phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần cùng Đảng, nhà nước xây dựng phường Biên Giang ngày càng phát triển bền vững./.