Hoạt động các phường

Phường Phúc Đồng tổ chức kỳ họp thứ X-HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày đăng 03/07/2020 | 13:54  | Lượt xem: 588

Chiều ngày 30/6/2020, tại nhà văn hóa phường, Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ X.

Dự kỳ họp thứ X, Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng có đồng chí Vũ Thị Thành – Uỷ viên Ban thường vụ quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng các ngành, đoàn thể chính trị xã hội; Các đơn vị hiệp quản; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; các ông bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố, cán bộ công chức chuyên môn UBND phường và các ông (bà) đại biểu HĐND phường khóa III.

Hình ảnh: Kỳ họp thứ X- HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND phường và báo cáo công tác xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ trình tại kỳ họp như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thu, chi 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X - khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Thường trực Uỷ ban MTTQ phường thông báo công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2019; Tờ trình về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Phúc Đồng năm 2020; Tờ trình về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách phường; Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND năm 2021.

Hình ảnh: Đ/c Phạm Thị Bích Hằng - PCT UBND phường trình bày báo cáo tại kỳ họp

Sáu tháng đầu năm 2020 kinh tế, văn hóa của phường tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách đạt 178% so với dự toán. Trong đó: Phần ngân sách phường được hưởng đạt 160%; Chỉ tiêu cai nghiện thực hiện vượt 117%; Công tác phòng chống dịch Covid – 19 thực hiện hiệu quả cao; Công tác trật tự đô thị được tăng cường xử lý, bộ mặt đô thị đã có sự chuyển biến, các tụ điểm, cá nhân, hộ gia đình vi phạm đã được xử lý; Đảm bảo 100% các công trình xây dựng có phép, không có trường hợp xây dựng trái phép; Các hoạt động văn hóa xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ theo các kế hoạch đã được phê duyệt; Các chính sách xã hội được giải quyết đúng, kịp thời. An ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và duy trì ổn định.

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2020, các mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường đạt được nhiều kết quả tốt. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như công tác xử lý các vi phạm về TTXD, TTĐT – VSMT hiệu quả chưa cao, vẫn còn tình trạng vi phạm, tái vi phạm;

Hình ảnh: Đại biểu HĐND phường tái chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn với nội dung tập trung chủ yếu vào công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 30m, dự án C15; Lĩnh vực thu chi ngân sách, vệ sinh môi trường, TTĐT, lĩnh vực văn hoá thông tin. Đồng chí Nguyễn Quang Toản – Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp trả lời chất vấn, tái chất vấn các ông (bà) đại biểu HĐND và đại biểu dự kỳ họp để giải quyết các thắc mắc trên cơ sở quy định và thực tiễn công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Quang Toản - CT UBND phường trả lời chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp thứ X-HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Phúc Đồng năm 2020; Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 từ nguồn kết dư ngân sách phường; Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020;

Hình ảnh: Các đại biểu HĐND phường biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết trình tại  kỳ họp thứ X - HĐND phường

Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - BTĐU, CT HĐND phường bế mạc kỳ họp thứ X - HĐND phường

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu HĐND phường; sự chuẩn bị tích cực của UBND phường, của các ngành trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND phường, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; cấp ủy các chi bộ, các tổ dân phố trên cơ sở kết quả đã đạt được của 6 tháng đầu năm 2020 nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - ANQP năm 2020 và các năm tiếp theo./.