Hoạt động các phường

Phường Thạch Bàn đối thoại về công tác cải cách thủ tục hành chính
Ngày đăng 03/07/2020 | 14:04  | Lượt xem: 604

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND phường Công tác cải cách hành chính năm 2020. Sáng ngày 30/6/2020 tại Hội trường, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thạch Bàn tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về công tác cải cách thủ tục (TTHC) trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND phường, Thường trực UBMTTQ, trưởng đoàn thể chính trị - xã hội phường; các đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng chi hội đoàn thể, thành viên Ban Thanh tra nhân nhân của 15 tổ dân phố và hơn 30 ông bà đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thường xuyên có giao dịch liên quan tới thủ tục hành chính trên địa bàn phường. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND phường đồng chí Bùi Trí Đức - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Bộ phận một cửa phường đã báo cáo đánh giá tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020, kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn và những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong thời gian tới. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm UBND phường đã tiếp nhận 2685 hồ sơ, trong đó có 568 hô sơ DVC; hồ sơ hành chính: 2117 HS);  có 2668 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 17 hồ sơ trong hạn giải quyết. Không có hồ sơ chậm muộn; 100% TTHC thực chiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 đều được giải quyết trước thời hạn và đúng hạn; không có hồ sơ chậm muộn. Trong tổng số hồ sơ hành chính có phiếu hẹn và hồ sơ dịch vụ công có 450/852 đạt  52% hồ sơ trước hạn 4 giờ. Đã thực hiện trả kết quả tại hộ gia đình thủ tục khai sinh được  45 trường hợp khai tử.

Mục đích của cuộc đối thoại là tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường trong việc thực hiện công tác cải cách TTHC; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại UBND phường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Với tinh thần cởi mở, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi thẳng thắn cũng như phân tích những ưu điểm, tồn tại trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC tại phường. Đã có 10 lượt kiến phát biểu ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức UBND phường trong thực hiện công tác cải cách hành chính thủ tục hành chính, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đặc biệt là thực hiện mô hình bộ phận Một cửa văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp. Một số câu hỏi đặt ra liên quan đến TTHC của các bộ phận chuyên môn thụ lý như lĩnh vực Tư pháp, địa chính –xây dựng, chính sách xã hội…đã được giải đáp cụ thể.

Công dân tổ dân phố số 9 đối thoại với lãnh đạo phường về giải quyết TTHC lĩnh vực ĐC-XD

Công dân tổ dân phố số 5 đối thoại với lãnh đạo phường về giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, phường sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng thực hiện mô hình điểm bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính “Văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”; nhằm phục vụ tốt hơn đối với các tổ chức, công dân đến giao dịch giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của phường. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các tổ dân phố tích cực tham gia giám sát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của cán bộ công chức phường; tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp vì dân phục vụ./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Bùi Trí Đức- PCTUBND phường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC 6 tháng đầu năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị