Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Bồ Đề tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020
Ngày đăng 14/10/2020 | 15:25  | Lượt xem: 174

Thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng. Sáng ngày 13/10/2020 tại Trung tâm Văn hóa- thể thao phường. Đảng ủy phường Bồ Đề tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020; gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận, Văn phòng cấp ủy, Tổ chức xây dựng Đảng và nói chuyện truyền thống Nghìn năm Văn hiến Anh hùng Thăng Long – Hà Nội.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường;  đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Đảng ủy viên, thường trực UBND, MTTQ, các ngành, đoàn thể phường;  Cấp ủy, tổ trưởng tổ Đảng các chi bộ trực thuộc, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác MTTQ, chi hội trưởng và phó các đoàn thể ở tổ dân phố và trường học; đặc biệt là sự có mặt của các tập thể, cá nhân được khen thưởng về thực hiện mô hình “ Dân vận khéo” năm 2020.

Trong năm 2020, phong trào thi đua "Dân vận khéo" mà trọng tâm là xây dựng, nhân diện các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực được Đảng ủy phường, chính quyền, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng và các chi bộ trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng, đi vào đời sống xã hội, thu được nhiều kết quả tốt, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Các nội dung, nhiệm vụ của công tác dân vận được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực; tinh thần trách nhiệm năng lực tham mưu của hệ thống dân vận được nâng lên. 

Đ/c Phó BTTT Đảng ủy ôn lại truyền thống 90 năm ngành dân vận của Đảng

Phong trào thi đua “ Dân vận khéo” đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân. 

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực, tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong phường; huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Phường.

Các tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định, Đảng ủy phường Bồ Đề luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm tập hợp, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong những năm vừa qua, công tác dân vận của phường đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận, chúc mừng kết quả mà các ban ngành đoàn thể, các đơn vị, các chi bộ trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020 và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Trong bối cảnh tình hình mới, với yêu cầu ngày càng cao của công tác Dân vận, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị công tác dân vận tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức và hành động thực hiện công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn phường thời gian tới.

Tại hội nghị, 10 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2020 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Đ/c Bí thư Đảng ủy trao tặng khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc

trong công tác dân vận khéo

Đ/c Phó BTTT Đảng ủy trao tặng khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác dân vận khéo

Sau phần khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân. Đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương,  nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam nói chuyện truyền thống Nghìn năm Văn hiến Anh hùng Thăng Long – Hà Nội. Qua đó khơi dậy niềm tự hào của mỗi người dân Thủ đô về lịch sử Thủ đô Nghìn năm Văn hiến, Anh hùng và định hướng đến cán bộ, đảng viên xác định trách nhiệm của mình trong gìn giữ di sản và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ để xây dựng, phát triển Thủ đô mà Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đ/c Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương,  nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ hội CCB Việt Nam

nói chuyện truyền thống Nghìn năm Văn hiến Anh hùng Thăng Long – Hà Nội