Hoạt động các phường

Đồng chí UVBTV Quận uỷ, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ cùng với một số phòng, ban chuyên môn của Quận về làm việc với Đảng uỷ, UBND phường Thạch Bàn về một số nhiệm vụ trọng năm 2023
Ngày đăng 20/03/2023 | 09:03  | Lượt xem: 369

Sáng ngày 17/3/2023, Đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVBTV Quận uỷ, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ cùng với một số phòng, ban chuyên môn của Quận Long Biên về làm việc với Đảng uỷ, UBND phường Thạch Bàn về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Quốc Huy - Quận uỷ viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Long Biên; các đồng chí đại diện phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính kế hoạch, phòng Kinh tế quận; Đại diện Ban quản lý dự án ĐTXD quận; Đại diện Trung tâm PTQĐ quận; Đại diện Đội quản lý TTXĐ-ĐT quận Long Biên; Các đồng chí trong BTV Đảng uỷ phường, Lãnh đạo UBND phường và một số cán bộ công chức phường. Đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVBTV Quận uỷ, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ chủ trì và kết luận tại hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ - UBND phường, đồng chí Bùi Trí Đức - ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường báo cáo tóm tắt một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, các nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, một số khó khăn vướng mắc xin ý kiến trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

Các đồng chí đại diện các phòng, ban của quận cũng đã thực hiện trao đổi, định hướng tháo gỡ các nội dung khó khăn, vướng mắc mà Đảng uỷ, UBND phường đã xác định trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Đồng thời cũng đề nghị Đảng uỷ, UBND phường cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ động xin ý kiến các phòng, ban của quận đối với các nhiệm vụ khó khăn, vướng mắc để kịp thời định hướng, cho ý kiến và đưa ra phương hướng giải quyết đảm bảo theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bạch Đằng - UVBTV Quận uỷ, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng uỷ, UBND phường Thạch Bàn đã đạt được trong năm 2022. Để đạt được các kết quả trên là sự đồng lòng, sự quyết tâm cũng như sự vào cuộc sát sao của cả hệ thống chính trị phường Thạch Bàn trong việc triển khai các nội dung nhiệm vụ đã đề ra. Sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trên các lĩnh vực. Năm 2023, với nhiều nội dung chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận, đồng chí cũng đề nghị Đảng uỷ - UBND phường cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện để triển khai hiệu quả các nội dung nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí UVBTV Quận uỷ, chủ nhiệm UBKT Quận uỷ cũng để nghị các phòng, ban của Quận tiếp tục sát sao hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để phường Thạch Bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023./.

]]>