Hoạt động các phường

Kỳ họp thứ X- Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy, khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày đăng 03/07/2020 | 13:54  | Lượt xem: 730

Sáng ngày 30/6/2020, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Ngọc Thụy đã tổ chức kỳ họp thứ X – HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kỳ họp có ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND phường; Các ông bà trong Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, công chức chuyên môn cơ quan phường; Đại diện Ban chỉ huy Công an phường; Hiệu trưởng các nhà trường; Đại diện cử tri của 26 tổ dân phố và 31 ông bà đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 được triệu tập.

Kỳ họp thực hiện nghi lễ chào cờ

Đoàn chủ tọa kỳ họp

Ông Thẩm Bá Phước, BTĐU, Chủ tịch HĐND phường khai mạc và kết luận kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội – ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách cuối năm 2020; báo cáo quyết toán tài chính năm 2019; Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến  nghị của cử tri trước kỳ họp thứ IX- HĐND phường. Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND phường trình tại kỳ họp của Ban Kinh tế và Ban pháp chế HĐND phường.

Kỳ họp nghe báo cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện phường phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như:  tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII; thực hiện việc sáp nhập các tổ dân phố; sắp xếp người hoạt động không chuyên trách phường và tổ dân phố; đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhưng với phương châm "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội" theo chỉ đạo của cấp trên, việc thực hiện Nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đã đạt những kết quả tốt khả quan.

Tại kỳ họp đã có 4 ý kiến trực tiếp và 1 phiếu chất vấn của các ông bà đại biểu Hội đồng nhân dân đối với  lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường và các ban ngành liên quan xung quanh các nội dung như: Tình hình an ninh trật tự, công tác quản lý đất công, nhất là đối với các hộ dân lấn chiếm; quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn; việc đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo quy trình mới; công tác khắc phục về hạ tầng đô thị và đầu tư cơ sơ hạ tầng, đầu tư nâng cấp các tuyến đường ngõ, hệ thống tiêu thoát nước, Nhà văn hóa tổ dân phố; công tác cấp giấy phép, cấp thỏa thuận xây dựng; việc quản lý thu chi ngân sách của phường; việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục tại các nhà trường trên địa bàn phường.

Các ý kiến tham luận và chất vấn tại kỳ họp

Trả lời ý kiến tham luận và chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp

Thay mặt lãnh đạo UBND phường, ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND đã trả lời, giải trình trực tiếp, cụ thể những ý kiến tham luận tại kỳ họp và phiếu chất vấn về các nội dung mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm trong phạm vi thẩm quyền, những ý kiến chưa được giải đáp cụ thể tại kỳ họp sẽ được thư ký kỳ họp tổng hợp, để đề xuất các cơ quan chuyên môn, các cấp có thẩm quyền nghiên cứu trả lời trong những kỳ họp tiếp theo.

Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Thẩm Bá Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của kỳ họp và yêu cầu:

- UBND phường tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu - chi ngân sách, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất đai; Nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Các bộ phận chuyên môn liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ, nghiên cứu, có những giải pháp thiết thực, giải đáp tháo gỡ những vấn đề mà cử tri quan tâm và trả lời bằng văn bản gửi đến cử tri. Các Ban của Hội đồng nhân dân phường chủ động xây dựng kế hoạch giám sát theo Nghị quyết đã đề ra.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tiếp tục làm tốt chức năng giám sát các hoạt động của UBND; đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt định hướng tư tưởng, dư luận xã hội tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND phường.

Biểu quyết thông qua các NQ kỳ họp

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ X - HĐND phường Ngọc Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về quyết toán tài chính năm 2019; Nghị quyết về bổ xung nguồn kết dư năm 2020.

Người viết: Nguyễn Hồng Phương (Nguồn:TT HĐND phường)