Hoạt động các phường

Thạch Bàn: 03 khu vực phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 14/09/2021 | 09:53  | Lượt xem: 249

Căn cứ các yếu tố mức độ nguy cơ của dịch bệnh, đặc điểm địa lý – dân cư – sinh hoạt – sản xuất trên địa bàn phường, UBND phường Thạch Bàn thực hiện phân theo 03 Khu vực để tăng cường công tác phòng chống dịch. Cụ thể như sau: