Hoạt động các phường

Đảng uỷ phường Thạch Bàn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy
Ngày đăng 15/09/2023 | 17:35  | Lượt xem: 203

Chiều ngày 14/9/2023, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Thạch Bàn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị phường Thạch Bàn.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng uỷ phường; Đồng chí Phạm Thị Kim Bình – Phó bí thư thường trực Đảng uỷ phường; Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường; Đồng chí Nguyễn Thị Tươi – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phường; Các đồng chí Lãnh đạo UBND, UBMTTQ phường; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị xã hội phường; Các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc; Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận của 16 tổ dân phố trên địa bàn phường; các đồng chí trong Ban chấp hành của các ngành đoàn thể phường và các đồng chí cán bộ công chức, người lao động cơ quan phường. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng uỷ phường chủ trì và kết luận hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe nội dung bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và kế hoạch số 186-KH/QU ngày 28/8/2023 của Ban thường vụ Quận uỷ Long Biên về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Long Biên.

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Đảng uỷ phường triển khai các nội dung kế hoạch số 187-KH/ĐU ngày 08/9/2023 của Đảng uỷ phường về thực hiện chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị phường Thạch Bàn với 6 nhóm nhiệm vụ lớn: (1) Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch; (2) Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Phường đến tổ dân phố; (3) Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc; các quy trình điều hành chung, quy trình giải quyết công việc nội bộ; (4) Công tác cán bộ; (5) Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm; (6) Công tác thi đua khen thưởng. Đồng chí cũng đã thực hiện triển khai các nội dung gợi ý nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, đưa ra thảo luận, trao đổi tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng uỷ phường triển khai các nội dung tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Đảng uỷ phường yêu cầu UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội phường, các chi bộ trực thuộc và các tổ dân phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, tạo bước chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ phường tới các chi bộ, các tổ dân phố. Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị phải thấm nhuần ý chí khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, xây dựng quận Long Biên, xây dựng phường Thạch Bàn “Phát triển bền vững, văn minh, hiện đại” bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao thông qua những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực. Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, trọng tâm là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; Thường xuyên thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU tại đơn vị mình./.

]]>