Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Long Biên

Phường Long Biên tổ chức thành công Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ngày đăng 02/04/2019 | 10:30  | Lượt xem: 1841

Vào hồi 7h30 sáng ngày 01/4/2019, tại Hội trường UBND phường, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Long Biên tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hiền – Chi cục phó Chi cục thống kế quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – QUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phường; cùng các đồng chí trong TTĐU – HĐND – UBND – UB MTTQ phường; các đồng chí là Trưởng, phó các ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường; các đồng chí Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố; Người dẫn đường, Điều tra viên các địa bàn và đại diện gần 200 hộ dân trên địa bàn phường.

Tại buổi Lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – QUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường , Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở phường phát biểu về tầm quan trọng của công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, quán triệt việc phối hợp, triển khai điều tra tới các ngành, các đơn vị và điều tra viên;

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – QUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường , Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở phường phát biểu chỉ đạo công tác TĐT dân số và nhà ở phường

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện theo Luật Thống kê. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam, được thực hiện theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá việc thực hiện chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước nói chung, quận Long Biên và phường Long Biên nói riêng.

Tổng điều tra dân số 2019 đã cải tiến cả về phương pháp và hình thức thu thập thông tin mới: Điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (còn gọi là CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (còn gọi là Webform). Với số lượng đơn vị điều tra là 5835 hộ được chia thành 41 địa bàn (trong đó có 4 địa bàn đặc thù), UBND phường đã bố trí 37người dẫn đường và 37 điều tra viên tham gia tích cực thực hiện công việc thu thập thông tin.

Để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra của phường, tại Lễ ra quân đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở phường đã chỉ đạo: các Thành viên BCĐ phường cần sát sao, đôn đốc điều tra viên, tổ trưởng thực hiện tốt công tác thu thập thông tin tại địa bàn phân công đảm bảo tiến độ, chất lượng; Bộ phận Đài truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra trong thời gian diễn ra điều tra; các Điều tra viên và Tổ trưởng nghiêm túc chấp hành những quy định trong Quy trình thu thập thông tin của Điều tra viên và Tổ trưởng, đảm bảo chất lượng, tiến độ của cuộc Tổng điều tra.

Đồng chí Trần Thị Hiên - Đại diện điều tra viên địa bàn 016 phát biểu tại hội nghị

Việc tổ chức thành công Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền đển các hộ gia đình trên địa bàn phường hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, từ đó các hộ gia đình tích cực phối hợp với các điều tra viên trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác Tổng điều tra trên địa bàn phường Long Biên.

Toàn cảnh Lễ mittinh ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở phường Long Biên

Đoàn xe ra quân cổ động tuyên truyền công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Điều tra viên phỏng vấn tại hộ gia đình