Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Địa chỉ: Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên - Số 3 Phố Vạn Hạnh - Khu Đô thị Việt Hưng - quận Long Biên - Hà Nội

Email: ttbdct_qulongbien@hanoi.gov.vn 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Quận uỷ và UBND Quận, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Quận ủy, có tài khoản và con dấu riêng theo quy định.

- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên từ Quận tới cơ sở không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu đề xuất với Quận uỷ, Ban thường vụ Quận uỷ, UBND Quận theo chức năng; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thuộc quận xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn Quận.

- Tổ chức bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn Quận.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng quận và cơ sở, cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

- Tổ chức thông tin, thời sự, chính sách,... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ Quận tới cơ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị có đội ngũ cán bộ gồm Giám đốc và 02 Phó giám đốc. Biên chế 06 cán bộ và một số lao động hợp đồng do Ban thường vụ Quận uỷ quyết định (nếu cần).

- Ngoài số biên chế, Trung tâm được thực hiện chế độ giảng viên kiêm chức và cộng tác viên theo quy định.

III. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận có tổng số 07 cán bộ, nhân viên và hợp đồng (06 biên chế và 01 hợp đồng).

2. Nhân sự lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc; 02 Phó Giám đốc.

* Đ/c Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT.

Điện thoại: 0989.956.273

Email: nguyenthethach_qulongbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Trần Minh Hạnh - Phó Giám đốc Thường trực.

Điện thoại: 0912.167.292

Email: tranminhhanh_qulongbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Lê Công Thành - Phó Giám đốc.

Điện thoại: 0913.367.868

Email: lecongthanh_longbien@hanoi.gov.vn

IV. THÀNH TÍCH

- Năm 2005 - 2016: Bằng khen của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội “Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục lý luận chính trị”.

- Năm 2011 - 2016: Bằng khen UBND Thành phố Hà Nội “Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Năm 2004 - 2017: Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cấp Quận; Giấy khen LĐLĐ quận Long Biên “Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn”.

- Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Đơn vị đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”.

- Năm 2017: Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND Thành phố; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND Thành phố.

- Năm 2018: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy “Đơn vị có thành tích tốt trong công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị”.