Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao

Địa chỉ:

- Trụ sở chính đặt tại cơ sở 1: Số 250 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

- Cơ sở 2: lô TH-05 khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Email: ttvhtttt_longbien@hanoi.gov.vn

A.CHỨC NĂNG:

Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao quận Long Biên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận Long Biên, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

B.NHIỆM VỤ:

 Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao quận Long Biên có nhiệm vụ căn cứ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quận hàng năm để xây dựng Kế hoạch hoạt động trình UBND quận phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu nghệ thuật; Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

Thiết kế và tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, cổ động trên địa bàn quận.

Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn quận. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng.

Sưu tầm, bảo tồn và hỗ trợ hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương và các hoạt động lễ hội, các dịch vụ văn hoá, thông tin, thể thao trên địa bàn quận đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện, cơ sở vật chất của Trung tâm.

Tổ chức và quản lý thư viện của Quận, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thư viện cấp phường và các tổ dân phố nếu có.

Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hoá, thể thao của nhân dân trên địa bàn.

Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Thành phố Hà Nội.

Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của Pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Trung tâm Văn hóa gồm các tổ cụ thể như sau:

  1. Tổ thông tin – tuyên truyền.
  2. Tổ Văn hóa – văn nghệ.
  3. Tổ Thể dục – thể thao.
  4. Tổ Hành chính – tổng hợp và dịch vụ.

C.NHÂN SỰ HIỆN NAY:

Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng hiện nay là 24 đồng chí gồm: 1 Giám đốc, 2 Phó giám đốc, 18 viên chức và 3 lao động hợp đồng.

Nhân sự lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao:

  1. Giám đốc: Đ/c Lê Đức Toàn

Điện thoại liên hệ: 043.8738275 – 0913.042.927

Email: leductoan_longbien@hanoi.gov.vn

  1. Phó giám đốc: Nguyễn Văn Khanh

Điện thoại liên hệ: 0983.667.234

Email: nguyenvankhanh_longbien@hanoi.gov.vn

  1. Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Thạch

Điện thoại liên hệ: 043.6503328 – 0983.711.666

Email: nguyenngocthach_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Long Biên được thành lập từ Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Long Biên từ quyết định số 6966/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 05 tháng 01 năm 2017.

Với bề dày thành tích từ Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao quận Long Biên, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Long Biên nhanh chóng ổn định, sắp xếp lại tổ chức để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Quận và Thành phố và đạt thành tích cao.