VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận và đón Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2)
11/09/2018 | 08:39  | Lượt xem: 3565

Ngày 04/7/2018, Quận ủy ban hành Kế hoạch số 149-KH/QU v/v tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận và đón Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2)

Với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quá trình 15 năm xây dựng và phát triển quận Long Biên, về những kết quả, thành tích, những phần thưởng cao quý của quận được Nhà nước, Chính phủ, bộ ngành trung ương và thành phố trao tặng; từ đó khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận năm 2018 và nghị quyết đại hội đảng bộ quận khóa III. Lễ kỷ niệm phải trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần sâu rộng trong nhân dân toàn quận.

Theo đó, Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào 8h30p ngày 06/11/2018, với tổng số 398 đại biểu, tại hội trường Khu Liên cơ quan quận Long Biên,

Xem chi tiết kế hoạch tại đây